Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Systémy vzdělávání právníků

Hlavními poskytovateli vzdělávání v rámci koncipientské právní praxe jsou v členských státech EU advokátní komory, advokátní kanceláře nebo společnosti. V některých členských státech plní tyto úkoly odvolací soudy nebo ministerstvo spravedlnosti. Dohled nad dalším vzděláváním a soustavnou odbornou přípravou, pokud existuje, zajišťují advokátní komory.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Zde jsou uvedeny informace popisující systémy vzdělávání právníků v členských státech EU. Mohou být užitečné pro národní advokacii a pomáhají porovnat vzdělávání právníků, kteří chtějí využít své právo svobody usazování v jiném členském státě.

Informace zpracovala Rada evropských advokátních komor (CCBE) a Evropské centrum pro soudce a právníky EIPA v rámci pilotního projektu o evropském justičním vzdělávání. Pro více informací klikněte zde.

Poslední aktualizace: 20/09/2018

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.