Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).
Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar.
Det finns dock information på följande språk:
Swipe to change

Bevisupptagning genom videokonferens

Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)