Vsebina na tej strani se prevaja

Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)