Izvođenje dokaza videokonferencijom

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) objavila je niz informativnih članaka s praktičnim informacijama o pravilima, postupcima i tehničkim mogućnostima za održavanje videokonferencija među sudovima u različitim državama članicama EU-a.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001, kojom je obuhvaćena suradnja među sudovima različitih zemalja EU-a u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima, opći je pravni okvir za izvođenje dokaza u državi koja je različita od države suda. Međutim, svaka zemlja EU-a ima svoje postupovno pravo u tom području, stoga se pojedinosti postupka razlikuju u skladu s pravom zemlje kojoj je upućen zahtjev za suradnju.

Kako bi se pravosudnim tijelima u različitim zemljama EU-a olakšala suradnja te izvođenje dokaza u drugoj zemlji EU-a putem videokonferencije, Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) objavila je niz informativnih članaka s praktičnim informacijama o pravilima, postupcima i tehničkim mogućnostima u različitim zemljama EU-a.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.