Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.
Nažalost, nema sadržaja za odabranu temu

Izvođenje dokaza videokonferencijom

Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)