Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Rentetarieven

Polen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Overeenkomstig artikel 359, lid 1, van de wet van 23 april 1964 – Burgerlijk Wetboek [Dziennik Ustaw (staatscourant) van 2014, akte 121, zoals gewijzigd] zijn rentes tegen de wettelijke rentevoet uitsluitend verschuldigd als deze voortkomen uit een rechtsvordering, de wet, een beschikking van de rechtbank of een besluit van een andere bevoegde autoriteit. Indien de rentes niet anderszins zijn vastgesteld, worden zij tegen de wettelijke rentevoet berekend op basis van de referentievoet die is vastgesteld door de Narodowy Bank Polski (Poolse centrale bank), vermeerderd met 3,5 procentpunt.

Voor vertragingstrentes daarentegen komt de wettelijke rentevoet, als er geen rentevoet is vastgesteld, conform artikel 481, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek overeen met de referentievoet die is vastgesteld door de Narodowy Bank Polski, vermeerderd met 5,5 procentpunt. Als een vordering een hogere rentevoet heeft, kan de schuldeiser verzoeken om vertragingsrentes op basis van deze hogere rentevoet.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 359, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek worden de rentes tegen de wettelijke rentevoet berekend op basis van de referentievoet die is vastgesteld door de Narodowy Bank Polski, vermeerderd met 3,5 procentpunt. De wettelijke rentevoet wordt gepubliceerd door de minister van Justitie, door middel van een kennisgeving in de Monitor Polski (staatscourant van de Republiek Polen). Momenteel is de wettelijke rentevoet krachtens de kennisgeving van de minister van Justitie van 7 januari 2016 sinds 1 januari 2016 vastgesteld op 5% per jaar, terwijl de vertragingsrente is vastgesteld op 7% per jaar.

De vertragingsrente voor handelstransacties is geregeld in de wet van 8 maart 2013 inzake de betalingstermijnen in handelstransacties (Dziennik Ustaw van 2013, akte 403, zoals gewijzigd) en wordt regelmatig vastgesteld door middel van een kennisgeving van de minister van Ontwikkeling. Momenteel bedraagt de vertragingsrente voor handelstransacties krachtens de kennisgeving van 7 januari 2016, die van toepassing is van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016, 9,50% per jaar.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Informatie over de geldende wettelijke rentevoeten die zijn vastgesteld door de Narodowy Bank Polski, met inbegrip van de referentievoet, kan op het volgende adres worden geraadpleegd op de website van de Narodowy Bank Polski: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De kennisgevingen van de minister van Justitie en van de minister van Ontwikkeling (voor handelstransacties) met betrekking tot wettelijke rentevoeten kunnen op het volgende adres worden geraadpleegd op de website van het Rządowe Centrum Legislacji (overheidskantoor voor wetgeving): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Laatste update: 22/01/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.