Procentu likmes

Informācija par to, kā katrā ES dalībvalstī tiek aprēķinātas likumiskās procentu likmes.

Uz likumisko procentu aprēķināšanu saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās var attiekties vairāki Savienības tiesību akti. Tomēr likumiskie procenti šajos tiesību aktos nav sīkāk reglamentēti, tāpēc to, kā un uz kāda pamata aprēķināmas likumisko procentu likmes, nosaka valstu tiesību aktos.

Šāda informācija var būt svarīga pārrobežu lietās, un var būt nepieciešams tai piekļūt. Tāpēc Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis faktu lapas, kurās sniegta informācija par to, kā dalībvalstis nosaka likumiskos procentus, vai tie ir paredzēti valstu tiesību aktos un, ja tā, ar kādu juridisko pamatu un pēc kādas likmes/kādā apmērā. Pieejama ir arī informācija par apstākļiem un nosacījumiem, kuros minētās likmes ir piemērojamas, un par to, kā tās tiek aprēķinātas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 18/01/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.