Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Kamatlábak

Észtország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A kötelmi jogi törvény 113. szakasza szerint, ha a fizetési kötelezettség teljesítése késik, a hitelező késedelmi kamat (késedelmi bírság) fizetését követelheti az adóstól a kötelezettség esedékessé válásától a kötelezettség szabályszerű teljesítéséig terjedő időszakra.

Abban az esetben, ha a szerződésben nem állapodtak meg a késedelmi kamat mértékéről, a hitelező a törvényben meghatározott összegű kamatot követelheti. A kötelmi jogi törvény 113. szakaszának (1) bekezdése szerint a törvényes kamatláb a törvény 94. szakaszában meghatározott kamatláb plusz évi nyolc százalék. A törvény 94. szakaszának (1) bekezdése értelmében a kamatláb félévente kerül alkalmazásra, és megegyezik az Európai Központi Bank irányadó refinanszírozási műveletekre minden év január 1-je vagy július 1-je előtt alkalmazandó legutóbbi kamatlábával.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az Eesti Pank (az Észt Bank) a weboldalán és az Ametlikud Teadaanded hivatalos lapban évente kétszer teszi közzé a kötelmi jogi törvény 94. szakaszában előírt kamatlábat. A törvényes kamat kiszámításakor a törvény 113. szakaszának (1) bekezdése értelmében nyolc százalékot adnak ehhez a rátához.

2015 második felében a 94. szakaszban előírt ráta 0,05 %, így a törvényes kamatláb 0,05 %+8 %=8,05 % volt.

Észtországban nem született rendelkezés különböző törvényes kamatlábakról. A kötelmi jogi törvény 113. szakasza egyformán alkalmazandó bármilyen késedelem fordul elő a fizetési kötelezettség teljesítésében.

3 Szükség esetén van-e egyéb információra a törvényes kamat számításáról?

A törvényes kamat kiszámítására vonatkozóan további tájékoztatás található észt nyelven például a Tarbijaveeb fogyasztói weboldalon és a Jurist Aitab jogi segítségnyújtó weboldalon.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A kötelmi jogi törvényt az Állami Közlöny weboldalán közzétették és az angol nyelvű fordítás itt elérhető.

Az Európai Központi Bank irányadó refinanszírozási műveletekre vonatkozó legfrissebb kamatlábáról tájékoztatás található az Észt Bank weboldalán.

Utolsó frissítés: 19/02/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.