Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kamatlábak

Bulgária
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A Bolgár Köztársaságban szabályozzák a törvényes kamatot, a jogszabályok azonban jelenleg nem határozzák meg annak fogalmát.

A jogelmélet szerint a „törvényes kamat” olyan kamat, amely nem megállapodáson, hanem jogszabályon alapul. Valamely pénzügyi kötelezettség késedelmes fizetése esetén késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamatot (késedelmi kamatot) kell felszámítani. Pénztartozás kifizetésének késedelme esetén a jogosultnak minden esetben a késedelembe esés időpontjától kezdődően számított törvényes kamattal növelt összeg jár (lásd a kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény [ZZD] 86. cikke (1) bekezdésének első mondatát).

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 86. cikkének (1) bekezdése szerint a pénzügyi kötelezettség teljesítésével késedelembe eső kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően számított törvényes kamatot köteles fizetni. A törvényes kamat mértékét a Minisztertanács határozza meg.

A kereskedelmi törvény (TZ) 294. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint, eltérő megállapodás hiányában, a kereskedők egymás közötti viszonyaiban kamat felszámításának van helye.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 86. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 48., 2011. február 23., 1. o.) átültetése céljából a Minisztertanács elfogadta a késedelmes fizetések utáni törvényes kamat létrehozásáról szóló, 2014. december 18-i 426. sz. rendeletet (amely 2015. január 1-jén lépett hatályba). A késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamat éves mértéke a Bolgár Nemzeti Bank által az adott évre megállapított, január 1-jétől vagy július 1-jétől irányadó alapkamat 10 százalékponttal megnövelt értékének felel meg. A törvényes késedelmi kamat napi mértéke az éves kamat háromszázhatvanötöd része. Az adott év január 1-jén érvényes kamat irányadó az adott év első félévének idejére, a július 1-jén érvényes kamat pedig irányadó a második félévének idejére.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A Bolgár Nemzeti Bank az igazgatótanács által kidolgozott módszertan segítségével teszi közzé az adott időszakra irányadó alapkamatot, amelyet közzétesz a Hivatalos Közlönyben is. Az alapkamatot és annak változásait a Bolgár Nemzeti Bank alábbi honlapján teszik közzé: http://www.bnb.bg/. Az említett honlapon megtalálható az alapkamat megállapítására szolgáló módszertan is.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 10. cikkének (3) bekezdése szerint a késedelmi kamat után járó kamatot (kamatos kamat) a Bolgár Nemzeti Bank szabályai szerint kell megfizetni. Ilyen szabályokat ugyanakkor nem tettek közzé.

A kereskedelmi törvény 294. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy kamat után kamat csak erre irányuló megállapodás alapján számítható fel.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Az alapkamatra és annak változásaira vonatkozó információk a Bolgár Nemzeti Bank alábbi honlapján érhetőek el angol és bolgár nyelven: http://www.bnb.bg/.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény, a kereskedelmi törvény, valamint a fentiekben említett egyéb jogszabályok az alábbi honlapon érhetőek el bolgár nyelven: www.lex.bg.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény, a kereskedelmi törvény és a késedelmes fizetések utáni törvényes kamat létrehozásáról szóló 2014. december 18-i 426. sz. minisztertanácsi rendelet szintén elérhetőek bolgár nyelven az alábbi honlapon: www.tita.bg.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit