Rahamääräiset vaatimukset

Siviili- ja kauppaoikeudellisia riita-asioita käsittelevää EU:n oikeutta voidaan hyödyntää saatavien perinnässä toisesta valtiosta.

Tässä osiossa kuvataan seuraavia menettelyjä:

Päivitetty viimeksi: 18/02/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme