Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Ni relevantno

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

v Španiji, Juzgado de Primera Instancia.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

v Španiji, Audiencia Provincial.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

v Španiji, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 13/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.