Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

— În Franța: articolele 14 și 15 din Codul civil (Code civil).

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

— În Franța:

a) greffier en chef du tribunal de grande instance;

b) président de la chambre départementale des notaires, în cazul unei cereri privind încuviințarea executării unui act autentic notarial.

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

— În Franța:

a) cour d’appel pentru hotărârile de admitere a cererii;

b) președintele tribunal de grande instance, în cazul hotărârilor prin care este respinsă cererea.

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

— În Franța, recursul în casație.

Ultima actualizare: 07/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site