Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

Przepisy krajowe dotyczące jurysdykcji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 rozporządzenia, są następujące:

w Rumunii: art. 1065–1081 ustawy nr 134/2010 wprowadzającej kodeks postępowania cywilnego (Tytuł I „Międzynarodowa jurysdykcja rumuńskich sądów”, Księga VII „Międzynarodowe postępowanie cywilne”).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

W Rumunii – sąd (tribunal) (art. 1 ust. 1 art. I2 ustawy nr 191/2007 zatwierdzającej nadzwyczajny dekret rządowy nr 119/2006 w sprawie środków koniecznych do wykonania niektórych rozporządzeń Wspólnoty po wstąpieniu Rumunii do Unii Europejskiej, ze zmianami; art. 95 ust. 1, art. 1098 i art. 1102 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego)

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

W Rumunii – sąd apelacyjny (curtea de apel) (art. 96 ust. 2 ustawy nr 134/2010 wprowadzającej kodeks postępowania cywilnego)

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

Zwyczajny środek zaskarżenia (art. 97 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego)

Ostatnia aktualizacja: 17/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.