Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Regula "Brisele I"


*jāaizpilda obligāti

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Normele interne de competenţă prevăzute la art. 3 alin. 2 şi la art. 4 alin. 2 sunt următoarele:

în România: art. 1065 – 1081 din Cartea a VII-a Procesul civil internaţional, Titlul I competenţa internaţională a instanţelor române din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în România, „tribunalul” (art. 1 alin. (1) din art. I 2 din Legea nr. 191/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, cu modificările şi completările ulterioare; art. 95 pct. 1, art. 1098 și 1102 alin. (1) din Codul de procedură civilă)

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În România, „Curtea de apel” (art. 96 pct. 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

recursul (art. 97 pct. 1 din Codul de procedură civilă)

Ultima actualizare: 17/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu