Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Reglamento 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos nacionalinės jurisdikcijos taisyklės:

Rumunijoje – Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso VII knyga „Tarptautinis civilinis procesas“, I antraštinė dalis „Rumunijos teismų tarptautinė jurisdikcija“, 1065–1081 straipsniai.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

– Rumunijoje – teismas (tribunal) (Įstatymo Nr. 191/2007, kuriuo patvirtintas Vyriausybės neeilinis nutarimas Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų tam tikriems Bendrijos reglamentams įgyvendinti nuo Rumunijos įstojimo į ES dienos, I2straipsnio 1 dalis su pakeitimais; Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalis, 1098 straipsnis ir 1102 straipsnio 1 dalis).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Rumunijoje – apeliacinis teismas (Curtea de apel) (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalis).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Apeliacinis skundas (Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis).

Paskutinis naujinimas: 17/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.