Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Liuksemburge: Civilinio kodekso (Code civil) 14 ir 15 straipsniai.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Liuksemburge: tribunal d'arrondissement pirmininkaujantis teisėjas.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Liuksemburge: Cour supérieure de Justice, posėdžiaujantis kaip civilinis apeliacinis teismas.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Liuksemburge: kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 24/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.