Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Kipre – Teismų įstatymo (1960 m. Įstatymo Nr. 14) su pakeitimais 21 straipsnio 2 dalis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Kipre – apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio) arba, jei teismo sprendimas susijęs su išlaikymo prievolėmis, šeimos teismas (Oikogeneiakó Dikastírio).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Kipre – apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio) arba, jei teismo sprendimas susijęs su išlaikymo prievolėmis, šeimos teismas (Oikogeneiakó Dikastírio).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Kipre apeliacinį skundą galima pateikti administraciniam teismui (Dioikitikó Dikastírio).

Paskutinis naujinimas: 18/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.