Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

National information and online forms concerning Regulation No. 44/2001

General information

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters applies between all Member States of the European Union including Denmark which has concluded a parallel agreement on Regulation 44/2001 with the European Community (the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). This agreement entered into force on 1st July 2007.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. The application shall be submitted to the court or competent authority as notified by the Member State under Art 39 of the Regulation. An appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability is to be lodged with the court as notified by the Member State under Art 43(2) and 44 of the Regulation.

Regulation (EC) No 44/2001 has been replaced by Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels I Regulation (recast)) as from 10 January 2015. This new Regulation applies only to legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded on or after 10 January 2015. Regulation (EC) No 44/2001 continues to apply to judgments given in legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded before 10 January 2015 which fall within the scope of that Regulation.

Regulation No 1215/2012 applies in Denmark under the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The necessary legislative amendments in Denmark entered into force on 1 June 2013.

The Regulation provides for two forms.

The notifications by the Member States under Articles 75 and 76 of Regulation No 1215/2012 are available here.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Belgium

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Nincsenek.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

– Belgiumban az elsőfokú bíróság (tribunal de première instance).

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

– Belgiumban:

a) az alperes fellebbezésének vonatkozásában az elsőfokú bíróság (tribunal de première instance vagy rechtbank van eerste aanleg vagy erstinstanzliches Gericht);

b) a felperes fellebbezésének vonatkozásában: a fellebbviteli bíróság (Cour d’appel vagy hof van beroep).

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

– Belgiumban: semmisségi eljárásra irányuló kérelem.

Utolsó frissítés: 28/07/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Bulgária

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

A bolgár bíróságok és egyéb hatóságok nemzetközi joghatósággal rendelkeznek, amennyiben a felperes vagy kérelmező bolgár állampolgárságú, vagy a Bolgár Köztársaságban bejegyzett jogi személy (a nemzetközi magánjogról szóló törvénykönyv 4. cikke (1) bekezdésének 2. albekezdése).

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Az Európai Unió egyéb tagállamában kibocsátott bírósági határozat vagy egyéb aktus végrehajthatóságának megállapítására irányuló kérelmet a regionális bíróságnál kell benyújtani (a polgári perrendtartás 623. cikkének (1) bekezdése).

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

A végzés ellen a Szófiai Fellebbviteli Bíróságnál lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani (a polgári perrendtartás 623. cikke b) pontjának első mondata).

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

A Szófiai Fellebbviteli Bíróság határozata ellen a Legfelsőbb Semmítőszéknél lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani (a polgári perrendtartás 623. cikke (6) bekezdésének második mondata).

Utolsó frissítés: 04/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Csehország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

– a Cseh Köztársaságban: A polgári perrendtartásról (občanský soudní řád) szóló, módosított 1963. évi 99. törvény 86. §-a.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

– a Cseh Köztársaságban a járásbíróságok (okresní soudy).

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

– a Cseh Köztársaságban a járásbíróságok (okresní soudy).

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

– a Cseh Köztársaságban: bírósági felülvizsgálat (dovolání), megsemmisítés iránti kérelem (žaloba pro zmatečnost) és perújrafelvétel ((žaloba na obnovu řízení).

Utolsó frissítés: 06/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Dánia

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Dániában: a bíróságok igazgatásáról szóló törvény (lov om rettens pleje) 246. cikkének (2) és (3) bekezdése.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Dániában: a "byret".

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Dániában: a "landsret".

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

Dániában a "Procesbevillingsnævnet" engedélyével a "Højesteret"-hez benyújtott jogorvoslat.

Utolsó frissítés: 13/09/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Németország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

- Németországban: a Polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung) 23. cikke.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

- Németországi Szövetségi Köztársaságban,

a) a Landgericht kamarájának elnöke

b) a közjegyző (Notar) egy hiteles okirat végrehajthatóságának megállapítása iránti eljárásában.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

- Németországi Szövetségi Köztársaságban, az Oberlandesgericht.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

- Németországi Szövetségi Köztársaságban, a Rechtsbeschwerde.

Utolsó frissítés: 03/04/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Észtország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

A polgári perrendtartás 86. cikke.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Megyei bíróságok

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Körzeti bíróságok

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

A Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott fellebbezés

Utolsó frissítés: 13/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Írország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

- Írországban: azok a szabályok, amelyek megalapozzák a joghatóságot, az eljárást megindító iratnak az alperes részére ideiglenes írországi tartózkodása alatt történő kézbesítése.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

- Írországban, a High Court.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

- Írországban, a High Court.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

- Írországban, a Supreme Court-hoz benyújtott jogorvoslat jogkérdésben.

Utolsó frissítés: 04/04/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Görögország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Görögországban: a Polgári perrendtartás (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) 40. cikke.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Görögországban, a Μονομελές Πρωτοδικείο.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Görögországban: Εφετείο.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

Görögországban, a semmisségi panasz.

Utolsó frissítés: 17/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Spanyolország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Nem alkalmazandó

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Spanyolországban: a Juzgado de Primera Instancia.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Spanyolországban, az Audiencia Provincial.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

Spanyolországban, a semmisségi panasz.

Utolsó frissítés: 12/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Franciaország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

- Franciaországban: a Polgári Törvénykönyv (Code Civil) 14. és 15. cikke.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

- Franciaországban:

(a) a greffier en chef du tribunal de grande instance

(b) a président de la chambre départementale des notaires a közjegyzői okirat alapján benyújtott végrehajthatósági határozat iránti kérelmek esetében.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

- Franciaországban:

(a) a cour d’appel a kérelmeket jóváhagyó határozatokról

(b) a tribunal de grande instance bíróságának elnöke a kérelmeket elutasító határozatokról.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

- Franciaországban, a semmisségi panasz.

Utolsó frissítés: 24/05/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Horvátország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

A törvények más országok rendelkezéseivel való összeütközésének meghatározott helyzetekben történő rendezéséről szóló törvény (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima);

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

A városi bíróságok (općinski sudovi; egyes számban: općinski sud) polgári ügyekben, és a zágrábi városi bíróság (Općinski građanski sud u Zagrebu), valamint a kereskedelmi bíróságok (trgovački sudovi; egyes számban: trgovački sud) kereskedelmi ügyekben;

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Polgári ügyekben a hatáskörrel rendelkező megyei bíróságokhoz (županijski sudovi) lehet fellebbezni a hatáskörrel rendelkező városi bíróságok útján; kereskedelmi ügyekben pedig a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróságához (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), a hatáskörrel rendelkező kereskedelmi bíróságok útján.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróságához (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) lehet fellebbezni.

Utolsó frissítés: 26/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Olaszország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

- Olaszországban: az 1995. május 31-i 218. törvény 3. és 4. cikke.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

- Olaszországban, a Corte d'appello.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

- Olaszországban, a corte d'appello.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

- Olaszországban, a semmisségi panasz.

Utolsó frissítés: 25/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Ciprus

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

– Cipruson a bíróságokról szóló 1960. évi 14. sz., módosított törvény 21. cikkének (2) bekezdése.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

– Cipruson a járásbíróság (Eparchiakó Dikastírio), vagy, tartási kötelezettséget érintő ítélet esetén a családjogi bíróság (Oikogeneiakó Dikastírio).

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

– Cipruson a járásbíróság (Eparchiakó Dikastírio), vagy, tartási kötelezettséget érintő ítélet esetén a családjogi bíróság (Oikogeneiakó Dikastírio).

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

– Cipruson a fellebbezéseket a közigazgatási bírósághoz (Dioikitikó Dikastírio) kell benyújtani.

Utolsó frissítés: 18/04/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Lettország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

- Lettországban, a Polgári Perrendtartás (Civilprocesa likums) 27. szakaszának 3., 5., 6., és 9. bekezdése, valamint a 28. szakasz.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

- Lettországban, a rajona (pilsētas) tiesa.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

- Lettországban, a Apgabaltiesa.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

- Lettországban, az Augstākā tiesa-hez benyújtott jogorvoslat.

Utolsó frissítés: 05/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Litvánia

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

- Litvániában: a Polgári Perrendtartás 31. cikke (Civilinio proceso kodeksas).

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

- Litväniában, a Lietuvos apeliacinis teismas.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

- Litväniában, a Lietuvos apeliacinis teismas.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

- Litvániában, hivatkozás a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas –ra.

Utolsó frissítés: 18/02/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Luxemburg

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Luxemburgban: a Polgári Törvénykönyv (Code Civil) 14. és 15. cikke.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Luxemburgban, a tribunal d'arrondissement elnöke.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Luxemburgban, a Cour supérieure de Justice mint polgári ügyekben eljáró fellebbviteli fórum.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

Luxemburgban, a semmisségi panasz.

Utolsó frissítés: 20/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Magyarország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Magyarországon: a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 57. §-a.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Magyarországon a törvényszék székhelyén működő járásbíróság, és Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Magyarországon a törvényszék; Budapesten, a Fővárosi Törvényszék.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

Magyarországon, felülvizsgálati kérelem.

Utolsó frissítés: 20/04/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Málta

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

– Máltán: a polgári eljárásjogi és szervezeti törvénykönyv 742., 743. és 744. cikke – 12. fejezet, valamint a kereskedelmi törvénykönyv 549. cikke – 13. fejezet.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

– Máltán a Prim' Awla tal-Qorti Ċivili (a polgári bíróság első kollégiuma) vagy a Qorti talMaġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha (Gozo-i magisztrátusi bíróság, felsőbírósági hatáskörében), vagy tartással kapcsolatos határozatok esetén a Ministru responsabbli għallĠustizzja (igazságügyi miniszter) áttétele alapján a Reġistratur tal-Qorti (a bíróság hivatala).

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

– A fellebbviteli bíróság, a polgári eljárásjogi és szervezeti törvénykönyvben a fellebbezésekre meghatározott eljárásban – 12. fejezet

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

– Máltán további fellebbezésre nincs lehetőség semmilyen más bíróság előtt;

– tartással kapcsolatos határozatok esetében a fellebbviteli bíróság, a polgári eljárásjogi és szervezeti törvénykönyvben a fellebbezésekre meghatározott eljárásban – 12. fejezet

Utolsó frissítés: 27/01/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Hollandia

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Hollandiában, a voorzieningenrechter van de rechtbank.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Hollandiában:

a) az alperes esetén: az arrondissementsrechtbank

b) a kérelmező esetén: a gerechtshof.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

Hollandiában, a semmisségi panasz.

Utolsó frissítés: 16/09/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Ausztria

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

- Ausztriában: a bírósági joghatóságról szóló törvény (Jurisdiktionsnorm) 99. cikke.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

- Ausztriában, a Bezirksgericht.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

- Ausztriában, a Bezirksgericht.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

- Ausztriában, a Revisionsrekurs.

Utolsó frissítés: 12/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Lengyelország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

a Polgári Perrendtartás 1103. és 1110. cikke (Kodeks postępowania cywilnego)

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

a Sąd Okręgowy

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

a Sąd Apelacyjny

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

a Sąd Najwyższy-hez benyújtott semmisségi panasz

Utolsó frissítés: 13/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Portugália

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Portugáliában a következőket kell alkalmazni:

- a polgári perrendtartás (Código de Processo Civil) 63. cikkének (1) bekezdése, amennyiben az a bíróságokat területen kívüli joghatósággal ruházza fel, például a fióktelep, az ügynökség vagy hivatal, a kirendeltség vagy a képviselet helyén található bíróságot (ha ezek Portugáliában vannak) a központi iroda részére történő kézbesítés iránti kérelem benyújtása esetén; valamint

- A munkajogi eljárási törvénykönyv (Código de Processo de Trabalho) 10. cikke, amennyiben területen kívüli joghatóságot biztosít a bíróságoknak, például a felperes lakóhelye szerinti bíróságnak a munkaszerződésből eredő, a munkavállaló által a munkáltatóval szemben indított eljárások esetében.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Portugáliában: a kerületi bíróság (Tribunal de Comarca).

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Portugáliában: a fellebbviteli bíróság (Tribunal de Relação).

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

Portugáliában: jogkérdésben benyújtott fellebbezés.

Utolsó frissítés: 09/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Románia

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

A rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében és 4. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott nemzeti joghatósági szabályok a következők:

Romániában: a polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény „Nemzetközi polgári eljárás” című VII. könyvének „A román bíróságok nemzetközi joghatósága” elnevezésű I. címének 1065–1081. cikke

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Romániában a „törvényszék” (tribunal) (a Románia uniós csatlakozásának időpontjától egyes közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló, 119/2006. sz. sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó, módosított 191/2007. sz. törvény I2 szakasza 1. cikkének (1) bekezdése; a polgári perrendtartás 95. cikkének (1) bekezdése, 1098. cikke és 1102. cikkének (1) bekezdése)

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Romániában a „fellebbviteli bíróság” (Curtea de apel) (a polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 96. cikkének (2) bekezdése).

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

fellebbezés (a polgári perrendtartás 97. cikkének (1) bekezdése)

Utolsó frissítés: 10/02/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Szlovénia

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

- Szlovéniában, a nemzetközi magánjogi és eljárásjogi törvény (Zakon od medarodnem zasebnem pravu in postopku) 48. cikkének 2. bekezdése a Polgári Perrendtartás (Zakon o pravdnem postopku) 47. cikke 2. bekezdésével összefüggésben és a Nemzetközi Magánjogi és Eljárásjogi törvény (Zakon od medarodnem zasebnem pravu in postopku) 58. cikke 1. bekezdése a Polgári Perrendtartás (Zakon o pravdnem postopku) 57. cikkének 1. bekezdésével és 47. cikkének 2. bekezdésével összefüggésben.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

- Szlovéniában, az okrožno sodišče.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

- Szlovéniában, az okrožno sodišče.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

- Szlovéniában, hivatkozás a Vrhovno sodišče Republike Slovenije-re.

Utolsó frissítés: 12/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Szlovákia

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Szlovákiában, a nemzetközi magánjogra és annak eljárási szabályaira vonatkozó 97/1963. sz. törvény 37. és 37e cikke.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

Szlovákiában, az okresný súd.

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

Szlovákiában, az okrešný súd.

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

Szlovákiában, a dovolanie.

Utolsó frissítés: 07/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - Svédország

I. melléklet – A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

– Svédországban: A bírósági eljárásról szóló törvény (rättegångsbalken) 10. fejezete 3. szakasza első bekezdésének első mondata.

II. melléklet – Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni

– a körzeti bíróság (tingsrätt).

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

III. melléklet – Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható

– a körzeti bíróság, a fellebbviteli bíróság (hovrätt) vagy a Legfelsőbb Bíróság (Högsta domstolen).

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

IV. melléklet – A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek

– a körzeti bíróság, a fellebbviteli bíróság vagy a Legfelsőbb Bíróság.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

Utolsó frissítés: 10/02/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.