Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

National information and online forms concerning Regulation No. 44/2001

General information

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters applies between all Member States of the European Union including Denmark which has concluded a parallel agreement on Regulation 44/2001 with the European Community (the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). This agreement entered into force on 1st July 2007.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. The application shall be submitted to the court or competent authority as notified by the Member State under Art 39 of the Regulation. An appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability is to be lodged with the court as notified by the Member State under Art 43(2) and 44 of the Regulation.

Regulation (EC) No 44/2001 has been replaced by Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels I Regulation (recast)) as from 10 January 2015. This new Regulation applies only to legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded on or after 10 January 2015. Regulation (EC) No 44/2001 continues to apply to judgments given in legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded before 10 January 2015 which fall within the scope of that Regulation.

Regulation No 1215/2012 applies in Denmark under the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The necessary legislative amendments in Denmark entered into force on 1 June 2013.

The Regulation provides for two forms.

The notifications by the Member States under Articles 75 and 76 of Regulation No 1215/2012 are available here.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Belgija

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Nema

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Belgiji prvostupanjski sud („tribunal de première instance”).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Belgiji:

a) za žalbe tuženika prvostupanjski sud (tribunal de première instance ili rechtbank van eerste aanleg ili erstinstanzliches Gericht);

b) za žalbe tužitelja: žalbeni sud (cour d'appel ili hof van beroep).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Belgiji kasacijska žalba.

Posljednji put ažurirano: 28/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Bugarska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Bugarski sudovi i druga tijela imaju međunarodnu nadležnost ako je tužitelj ili podnositelj zahtjeva bugarski državljanin ili pravna osoba registrirana u Republici Bugarskoj (članak 4. stavci 1. i 2. Zakonika o međunarodnom privatnom pravu).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

Zahtjev za proglašenje izvršivosti sudske odluke ili drugog akta izdanog u drugoj državi članici Europske unije mora se predati pokrajinskom sudu (okrazhen sad) (članak 623. stavak 1. Zakonika o parničnom postupku).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

Protiv odluke može se podnijeti žalba pred Žalbenim sudom u Sofiji (članak 623. točka (b) prva rečenica Zakonika o parničnom postupku).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

Protiv odluke Žalbenog suda u Sofiji može se podnijeti daljnja žalba pred Vrhovnim kasacijskim sudom (članak 623. stavak 6. druga rečenica Zakonika o parničnom postupku).

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Češka

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Češkoj: članak 86. Zakona br. 99/1963 Sb., Zakon o parničnom postupku, kako je zadnje izmijenjen.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Češkoj okružnom sudu.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Češkoj okružnom sudu.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Češkoj postupak odlučivanja o žalbi, zahtjev za poništenje i zahtjev za ponovno otvaranje postupka.

Posljednji put ažurirano: 14/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Danska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Danskoj: članak 246. stavci 2. i 3. Zakona o parničnom postupku (lov om rettens pleje).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Danskoj byret.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Danskoj landsret.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Danskoj žalba upućena Højesteret s dozvolom od Procesbevillingsnævnet.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Njemačka

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Njemačkoj: članak 23. Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Njemačkoj:

(a) predsjedavajući sudac vijeća Pokrajinskog suda (Landesgericht)

(b) javni bilježnik u postupku proglašenja izvršivosti autentične isprave.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Saveznoj Republici Njemačkoj Viši pokrajinski sud (Oberlandesgericht).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Njemačkoj: putem žalbe (Rechtsbeschwerde).

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Estonija

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Članak 86. Zakona o parničnom postupku.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

Regionalni sudovi (maakohus)

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

Okružni sudovi (ringkonnakohus)

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

Žalbe Vrhovnom sudu (Riigikohus)

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Irska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Irskoj: pravila koja omogućuju da se nadležnost temelji na dokumentima kojima se pokreće postupak, a koji su dostavljeni tuženiku tijekom privremenog boravka u Irskoj.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Irskoj, Visoki sud (High Court).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Irskoj, Visoki sud (High Court).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Irskoj pravni lijek u vezi s pravnim pitanjem Vrhovnom sudu (Supreme Court).

Posljednji put ažurirano: 27/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Grčka

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Grčkoj: članak 40. Zakonika o parničnom postupku (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Grčkoj Μονομελές Πρωτοδικείο.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Grčkoj Εφετείο.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Grčkoj, kao žalba u kasacijskom postupku.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Španjolska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Španjolskoj, prvostupanjskom sudu (Juzgado de Primera Instancia).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Španjolskoj, pokrajinskom sudu (Audiencia Provincial).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Španjolskoj, kao žalba u kasacijskom postupku.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Francuska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Francuskoj: članci 14. i 15. Građanskog zakonika (Code civil).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Francuskoj:

(a)     greffier en chef du tribunal de grande instance

(b)     président de la chambre départementale des notaires u slučaju zahtjeva za proglašenje izvršivosti javnobilježničke javne isprave.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Francuskoj:

(a)     cour d’appel o odlukama kojima se zahtjev odobrava

(b)     predsjednik vijeća tribunal de grande instance o odlukama kojima se zahtjev odbija.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Francuskoj kasacijska žalba.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Hrvatska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Čl. 54. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima;

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

Općinski sudovi u građanskim stvarima, Općinski građanski sud u Zagrebu i trgovački sudovi u trgovačkim stvarima;

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

Pravni lijekovi se putem nadležnih općinskih sudova mogu uložiti nadležnim županijskim sudovima u građanskim stvarima, dok se pravni lijekovi u trgovačkim stvarima ulažu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske putem nadležnih trgovačkih sudova.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

Žalba se podnosi Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

Posljednji put ažurirano: 26/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Italija

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Italiji: članci 3. i 4. Zakona br. 218 od 31. svibnja 1995.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Italiji, Corte d'appello.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Italiji, Corte d'appello.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Italiji, žalba u kasacijskom postupku.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Cipar

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Cipru: članak 21. stavak 2. Zakona o sudovima (Zakon br. 14 od 1960.), kako je izmijenjen.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Cipru: okružni sud (Eparchiakó Dikastírio) ili, ako je riječ o presudi u vezi s obvezom uzdržavanja, obiteljski sud (Oikogeneiakó Dikastírio).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Cipru: okružni sud (Eparchiakó Dikastírio) ili, ako je riječ o presudi u vezi s obvezom uzdržavanja, obiteljski sud (Oikogeneiakó Dikastírio).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Cipru se žalbe mogu podnijeti upravnom sudu (Dioikitikó Dikastírio).

Posljednji put ažurirano: 07/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Latvija

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Latviji: članak 27. i članak 28. stavci 3., 5., 6. i 9. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Latviji, rajona (pilsētas) tiesa.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Latviji, Apgabaltiesa.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Latviji, žalba upućena Augstākā tiesa.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Litva

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Litvi: članak 31. Zakona o parničnom postupku (Civilinio proceso kodeksas).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Litvi, Lietuvos apeliacinis teismas.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Litvi, Lietuvos apeliacinis teismas.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Litvi, žalba Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Luksemburg

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Luksemburgu: članci 14. i 15. Građanskog zakonika (Code civil).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Luksemburgu, predsjednik „tribunal d’arrondissement”.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Luksemburgu, „Cour supérieure de justice”, u svojstvu žalbenog suda za parnične postupke.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Luksemburgu, kasacijska tužba.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Mađarska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

U Mađarskoj: članak 57. Uredbe sa zakonskom snagom br. 13 o međunarodnom privatnom pravu iz 1979. (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

U Mađarskoj okružnom sudu koji djeluje u sjedištu nadležnog regionalnog suda (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) i u Budimpešti Središnjem okružnom sudu u Budimu (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

U Mađarskoj regionalnim sudovima (törvényszék); u Budimpešti Središnjem regionalnom sudu u Budimpešti (Fővárosi Törvényszék).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

U Mađarskoj zahtjevom za reviziju (felülvizsgálati kérelem).

Posljednji put ažurirano: 16/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Malta

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

- na Malti: članci 742., 743. i 744. Zakona o organizaciji i parničnom postupku – poglavlje 12. i članak 549. Trgovačkog zakona – poglavlje 13.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

- na Malti „Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili” [Glavni građanski sud] ili „Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha” [Magistratski sud (Gozo) u okviru svoje više sudske nadležnosti] ili za odluke o uzdržavanju „Reġistratur tal-Qorti” [tajništvo suda] preko „Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja” [ministar pravosuđa].

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

- Žalbeni sud prema postupku utvrđenom za žalbe u Zakonu o organizaciji i parničnom postupku – poglavlje 12.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

- na Malti ne postoji mogućnost daljnjih žalbi na drugim sudovima;

- za odluke o uzdržavanju Žalbeni sud prema postupku utvrđenom za žalbe u Zakonu o organizaciji i parničnom postupku – poglavlje 12.

Posljednji put ažurirano: 26/01/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Nizozemska

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Nizozemskoj, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Nizozemskoj:

(a)      za tuženika: arrondissementsrechtbank

(b)     za podnositelja zahtjeva: gerechtshof.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Nizozemskoj, kasacijska tužba.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Austrija

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Austriji: članak 99. Zakona o sudskoj nadležnosti (Jurisdiktionsnorm).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Austriji, okružni sud (Bezirksgericht).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Austriji, okružni sud (Bezirksgericht).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Austriji, žalba (Revisionsrekurs).

Posljednji put ažurirano: 05/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Poljska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Članci 1103. i 1110. Zakona o parničnom postupku (Kodeks postępowania cywilnego).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

Sąd Okręgowy.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

Sąd Apelacyjny.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

Kasacijskom žalbom Vrhovnom sudu (Sąd Najwyższy).

Posljednji put ažurirano: 06/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Portugal

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Sljedeći se članci primjenjuju u Portugalu:

– članak 63. stavak 1. Zakona o parničnom postupku (Código de Processo Civil), ), u mjeri u kojoj se predviđa izvanteritorijalna nadležnost sudova, na primjer, suda u mjestu sjedišta podružnice, agencije, ureda, delegacije ili predstavništva (ako se nalazi u Portugalu) kad se od središnjeg ureda traži sudski poziv; i

– članak 10. Zakona o parničnom postupku (Código de Processo Civil), u mjeri u kojoj se predviđa izvanteritorijalna nadležnost sudova, na primjer, suda u mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva za postupke koji proizlaze iz ugovora o radu koje je pokrenuo radnik protiv poslodavca.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

U Portugalu: okružni sud (Tribunal de Comarca).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

U Portugalu: žalbeni sud (Tribunal de Relação).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

U Portugalu: žalba u vezi s pravnim pitanjem.

Posljednji put ažurirano: 25/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Rumunjska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Nacionalna su pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2. Uredbe sljedeća:

u Rumunjskoj: članci 1065. – 1081. pod glavom I. „Međunarodna nadležnost rumunjskih sudova” u knjizi VII. „Međunarodni parnični postupak” Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Rumunjskoj sud (tribunal) (članak 1. stavak 1. članka I.2 Zakona br. 191/2007 o odobravanju Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, kako je izmijenjen; članak 95. stavak 1., članak 1098. i članak 1102. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

U Rumunjskoj „žalbeni sud” (Curtea de apel) (članak 96. stavak 2. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

žalba (članak 97. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Posljednji put ažurirano: 17/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Slovenija

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Sloveniji: članak 48. stavak 2. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i postupku (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) u vezi s člankom 47. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku) i članak 58. stavak 1. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i postupku (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) u vezi s člankom 57. stavkom 1. i člankom 47. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Sloveniji, okrožno sodišče.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Sloveniji, okrožno sodišče.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Sloveniji, žalba Vrhovnom sudu (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

Posljednji put ažurirano: 06/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Slovačka

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

- u Slovačkoj: članci od 37. do 37.e Zakona br. 97/1963 o privatnom međunarodnom pravu i povezani Poslovnik.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

- u Slovačkoj okresný súd.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

- u Slovačkoj okresný súd.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

- u Slovačkoj dovolanie.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Finska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– U Finskoj: poglavlje 10. članak 18. stavak 1. točke 1. i 2. Zakona o sudskom postupku.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– U Finskoj, prvostupanjski sud.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– U Finskoj, žalbeni sud.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– U Finskoj, podnošenjem žalbe Vrhovnom sudu.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Švedska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Švedskoj: prva rečenica prvog stavka poglavlja 10. odjeljka 3. Zakona o parničnom postupku (rättegångsbalken).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– okružni sud (tingsrätt).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– okružni sud, žalbeni sud (hovrätt) ili Vrhovni sud (Högsta domstolen).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– okružni sud, žalbeni sud ili Vrhovni sud.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Engleska i Wales

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Ujedinjenoj Kraljevini: pravila koja omogućavaju da se nadležnost temelji na:

(a) dokumentu kojim se pokreće postupak, dostavljenom tuženiku tijekom njegove privremene nazočnosti u Ujedinjenoj Kraljevini; ili

(b) postojanju imovine unutar Ujedinjene Kraljevine koja pripada tuženiku; ili

(c) oduzimanju imovine koja se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini od strane tužitelja.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Engleskoj i Walesu, Visoki sud (High Court of Justice), ili, ako je riječ o sudskoj odluci o uzdržavanju, magistratski sud (Magistrate’s Court), preko državnog tajnika (Secretary of State);

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Engleskoj i Walesu, Visoki sud (High Court of Justice), ili, ako je riječ o sudskoj odluci o uzdržavanju, magistratski sud (Magistrate’s Court);

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– samo jedan pravni lijek u vezi s pravnim pitanjem.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Sjeverna Irska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Ujedinjenoj Kraljevini: pravila koja omogućavaju da se nadležnost temelji na:

(a) dokumentu kojim se pokreće postupak, dostavljenom tuženiku tijekom njegove privremene nazočnosti u Ujedinjenoj Kraljevini; ili

(b) postojanju imovine unutar Ujedinjene Kraljevine koja pripada tuženiku; ili

(c) oduzimanju imovine koja se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini od strane tužitelja.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Sjevernoj Irskoj, Visoki sud (High Court of Justice), ili, ako je riječ o sudskoj odluci o uzdržavanju, magistratski sud (Magistrate’s Court);

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Sjevernoj Irskoj, Visoki sud (High Court of Justice), ili, ako je riječ o sudskoj odluci o uzdržavanju, magistratski sud (Magistrate’s Court);

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– samo jedan pravni lijek u vezi s pravnim pitanjem.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Škotska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Ujedinjenoj Kraljevini: pravila koja omogućavaju da se nadležnost temelji na:

(a) dokumentu kojim se pokreće postupak, dostavljenom tuženiku tijekom njegove privremene nazočnosti u Ujedinjenoj Kraljevini; ili

(b) postojanju imovine unutar Ujedinjene Kraljevine koja pripada tuženiku; ili

(c) oduzimanju imovine koja se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini od strane tužitelja.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Škotskoj, Vrhovni građanski sud (Court of Session) ili, ako je riječ o sudskoj odluci o uzdržavanju, grofovijski sud (Sheriff Court), preko državnog tajnika (Secretary of State);

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Škotskoj, Vrhovni građanski sud (Court of Session) ili, ako je riječ o sudskoj odluci o uzdržavanju, grofovijski sud (Sheriff Court);

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– samo jedan pravni lijek u vezi s pravnim pitanjem.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Gibraltar

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Ujedinjenoj Kraljevini: pravila koja omogućavaju da se nadležnost temelji na:

(a) dokumentu kojim se pokreće postupak, dostavljenom tuženiku tijekom njegove privremene nazočnosti u Ujedinjenoj Kraljevini; ili

(b) postojanju imovine unutar Ujedinjene Kraljevine koja pripada tuženiku; ili

(c) zapljeni od strane tuženika imovine koja se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Gibraltaru, Vrhovnom sudu Gibraltara (Supreme Court of Gibraltar) ili, ako je riječ o sudskoj odluci o uzdržavanju, magistratskom sudu (Magistrates' Court) preko gibraltarskog glavnog državnog odvjetnika (Attorney General).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Gibraltaru, Vrhovnom sudu Gibraltara (Supreme Court of Gibraltar) ili, ako je riječ o sudskoj odluci o uzdržavanju, magistratskom sudu (Magistrates' Court).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– samo jedan pravni lijek, koji je ograničen na pravna pitanja.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.