Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

- fis-Slovenja: l-Artikolu 48(2) tal-Liġi Internazzjonali Privata u l-Att tal-Proċedura (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) b'konnessjoni mal-Artikolu 47(2) tal-Att tal-Proċedura Civili (Zakon o pravdnem postopku) u Artikolu 58(1) tal-Liġi Internazzjonali Privata u l-Att tal-Proċedura (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) b’konnessjoni mal-Artikolu 57(1) u 47(2) tal-Att tal-Proċedura Ċivili (Zakon o pravdnem postopku)

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

- fis-Slovenja, l-okrožno sodišče.

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

- fis-Slovenja, l-okrožno sodišče.

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

- fis-Slovenja, appell għall-Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

L-aħħar aġġornament: 12/06/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici