Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska
Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici