Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Češkoj: članak 86. Zakona br. 99/1963 Sb., Zakon o parničnom postupku, kako je zadnje izmijenjen.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Češkoj okružnom sudu.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Češkoj okružnom sudu.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Češkoj postupak odlučivanja o žalbi, zahtjev za poništenje i zahtjev za ponovno otvaranje postupka.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.