Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Bolgarska sodišča in drugi organi imajo mednarodno pristojnost, kadar je tožnik ali vlagatelj zahteve bolgarski državljan ali pravna oseba, registrirana v Republiki Bolgariji (člen 4(1)(2) Zakonika o mednarodnem zasebnem pravu).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Zahteva za razglasitev izvršljivosti sodne odločbe ali drugega akta, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, se predloži okrožnemu sodišču (okružen sud) (člen 623(1) Zakonika o pravdnem postopku).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Odredba je predmet pritožbe pred prizivnim sodiščem v Sofiji (prvi stavek člena 623(b) Zakonika o pravdnem postopku).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Odločba prizivnega sodišča v Sofiji je predmet nadaljnje pritožbe pred vrhovnim kasacijskim sodiščem (drugi stavek člena 623(6) Zakonika o pravdnem postopku).

Zadnja posodobitev: 04/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici