Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Instanţele din Bulgaria şi alte autorităţi au competenţă internaţională atunci când reclamantul sau solicitantul este un resortisant bulgar sau o persoană juridică înmatriculată pe teritoriul Republicii Bulgaria [articolul 4 alineatul (1) punctul (2) din Codul de drept internaţional privat].

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Cererea de constatare a caracterului executoriu al unei decizii judiciare sau al unui alt act emis în alt stat membru al Uniunii Europene va fi înaintată instanţei regionale (okrazhen sad) [articolul 623 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Ordonanţa poate face obiectul unei căi de atac introduse la Curtea de apel din Sofia [articolul 623 litera (b) prima teză din Codul de procedură civilă].

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Decizia Curţii de Apel din Sofia poate fi atacată în continuare în faţa Curţii supreme de casaţie [articolul 623, alineatul (6), a doua teză din Codul de procedură civilă].

Ultima actualizare: 04/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici