Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Bulgarijos teismai ir kitos institucijos turi tarptautinę jurisdikciją, kai ieškovas ar pareiškėjas yra Bulgarijos pilietis arba Bulgarijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo (Civilinio proceso kodekso 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Prašymas paskelbti teismo sprendimą ar kitą aktą, išleistą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, vykdytinu paduotinas apygardos teismui (okrazhen sad) (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 1 dalis).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Įsakymas gali būti apskundžiamas Sofijos apeliaciniam teismui (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalis, pirmas sakinys).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Sofijos apeliacinio teismo sprendimas gali būti apskundžiamas Aukščiausiajam kasacijos teismui (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalis, antras sakinys).

Paskutinis naujinimas: 04/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici