Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Bulgarialaiset tuomioistuimilla ja muilla viranomaisilla on kansainvälinen toimivalta, kun hakija tai kantaja on Bulgarian kansalainen tai oikeushenkilö, joka on rekisteröitynyt Bulgarian tasavallan alueelle (kansainvälisen yksityisoikeuslain 4 §:n 1 momentin 2 kohta).

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Tuomion tai muun toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun asiakirjan täytäntöönpanokelpoisuutta koskeva hakemus on toimitettava maakuntatuomioistuimelle (okrazhen sad) (siviiliprosessilain 623 §:n 1 momentti).

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Määräykseen voi hakea muutosta Sofian muutoksenhakutuomioistuimessa siviiliprosessilain 623 §:n 6 momentin ensimmäinen virke).

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Sofian muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta (kassaatiotuomioistuimesta) (siviiliprosessilain 623 §:n 6 momentin toinen virke).

Päivitetty viimeksi: 10/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici