Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Luxemburgissa: siviililain (Code civil) 14 ja 15 artikla.

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Luxemburgissa, tribunal d'arrondissementin puheenjohtaja.

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Luxemburgissa, cour supérieure de justice sen toimiessa riita-asioiden muutoksenhakutuomioistuimena.

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Luxemburgissa, kassaatiovalituksella.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.