Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Gibraltar

Obsah zajišťuje
Gibraltar

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Spojeném království: předpisy, podle nichž je příslušnost založena:

a) doručením písemnosti zahajující řízení žalovanému za jeho přechodné přítomnosti ve Spojeném království

b) existencí majetku žalovaného ve Spojeném království nebo

c) zajištěním majetku, který se nachází ve Spojeném království, žalobcem.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- na Gibraltaru u Supreme Court of Gibraltar nebo, jde-li o rezhodnutí ve věcech výživného, u Magistrate's Court prostřednictvím Attorney General of Gibraltar.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- na Gibraltaru u Supreme Court of Gibraltar nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, u Magistrate's Court.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- jediný opravný prostředek omezený na právní otázky.

Poslední aktualizace: 27/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.