Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

- fis-Slovenja: l-Artikolu 48(2) tal-Liġi Internazzjonali Privata u l-Att tal-Proċedura (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) b'konnessjoni mal-Artikolu 47(2) tal-Att tal-Proċedura Civili (Zakon o pravdnem postopku) u Artikolu 58(1) tal-Liġi Internazzjonali Privata u l-Att tal-Proċedura (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) b’konnessjoni mal-Artikolu 57(1) u 47(2) tal-Att tal-Proċedura Ċivili (Zakon o pravdnem postopku)

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

- fis-Slovenja, l-okrožno sodišče.

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

- fis-Slovenja, l-okrožno sodišče.

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

- fis-Slovenja, appell għall-Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

L-aħħar aġġornament: 12/06/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт