Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Annex I - The rules of jurisdiction referred to in Article 3(2) and Article 4(2)

- in Slovenia: Article 48(2) of the Private International Law and Procedure Act (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in relation to Article 47(2) of Civil Procedure Act (Zakon o pravdnem postopku) and Article 58(1) of the Private International Law and Procedure Act (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in relation to Article 57(1) and 47(2) of Civil Procedure Act (Zakon o pravdnem postopku).

Annex II - The courts or competent authorities to which the application referred to in Article 39 may be submitted

- in Slovenia, the okrožno sodišče.

Annex III - The courts with which appeals referred to in Article 43(2) may be lodged

- in Slovenia, the okrožno sodišče.

Annex IV- The appeals which may be lodged pursuant to Article 44

- in Slovenia, an appeal to the Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Last update: 08/02/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт