Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“