Legal aid

National information and online forms concerning Directive 2003/8/EC

General information

Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and certain Member States the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid of 1977 applies.

Transmitting authorities are competent to send applications. Receiving authorities are competent to receive applications.

The directive provides for two standard forms, one for legal aid applications and one for the transmission of legal aid applications.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Pravna pomoč - Belgija

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Zvezna javna pravna služba ima krajevno pristojnost v celotni Kraljevini.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Službe za pravno pomoč in Zvezna javna pravna služba prejemajo vloge po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Zvezna javna pravna služba sprejema vloge v nizozemščini, francoščini in nemščini. Vloge v drugih jezikih ne bodo sprejete.

Zadnja posodobitev: 07/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Bolgarija

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Prejemni in predajni organ je:

Ministrstvo za pravosodje

Direktorat za mednarodno pravno sodelovanje in evropske zadeve

Enota za sodelovanje v civilnih zadevah

Upravni naslov: Ul. Slavyanska 1

Poštna številka: 1040

Mesto/občina: Sofija

Telefon: (+359-2) 92 37 544,

92 37 576

E-naslov: civil@justice.government.bg

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Prejemni in predajni organi so pristojni na celotnem ozemlju Bolgarije.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge za pravno pomoč je treba ministrstvu za pravosodje poslati po pošti ali jih vložiti neposredno v tajništvu ministrstva.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Vloge in spremni dokumenti morajo biti sestavljeni v bolgarščini ali prevedeni v bolgarščino.

Zadnja posodobitev: 04/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Češka

Nacionalna zakonodajaPDF(927 Kb)cs


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografsko območje njegove pristojnosti: Češka republika.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Sredstva obveščanja: imetnik poštne licence in telefaks.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vloge: češčina, angleščina

Člen 14 odstavek 3: Češka republika sprejema vloge za pravno pomoč izpolnjene tudi v angleščini.

Zadnja posodobitev: 06/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Nemčija

Nacionalna zakonodajaPDF(79 Kb)de


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Za poslane prošnje je pristojno okrajno sodišče (Amtsgericht) v okraju, kjer ima prosilec stalno (Wohnsitz) ali običajno prebivališče (gewöhnlicher Aufenthalt). Deželne vlade lahko z uredbo določijo, da eno okrajno sodišče opravlja naloge zaprošenega sodišča za območja več okrajnih sodišč. V Severnem Porenju-Vestfaliji so za sprejemanje in pošiljanje vlog fizičnih oseb za čezmejno pravno pomoč (Prozesskostenhilfe) ter za pošiljanje vlog za čezmejno pomoč v obliki pravnega svetovanja (Beratungshilfe) pristojna okrajna sodišča, ki imajo sedež v kraju deželnega sodišča (Landgericht).

V skladu s prvim stavkom člena 21(1) zakona o preživninskih zahtevkih iz tujih držav (Auslandsunterhaltsgesetz – AUG) je organ za pošiljanje zahtevkov za čezmejno pravno pomoč v preživninskih zadevah okrajno sodišče, ki je pristojno za okrožje višjega deželnega sodišča (Oberlandesgericht), na območju katerega ima vložnik običajno prebivališče.

Kot poštni naslov se najprej navede – kadar je na razpolago – poštna številka in kraj (Großkundenadresse), drugače – po potrebi dodatno – pa poštni predal (Postfachadresse). Pisemske pošiljke se dostavljajo na poštno številko in kraj, sicer pa v poštni predal. Za nujne in paketne pošiljke (vključno z majhnimi paketi) se navede ulica in hišna številka.

Za prejete zahtevke za čezmejno pravno pomoč je pristojno procesno ali izvršilno sodišče.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Na voljo so naslednja komunikacijska sredstva:

za sprejem in odpošiljanje: pošta in zasebne službe za vročanje, telefaks,

za neformalna sporočila: telefon in elektronska pošta, če je naveden e-naslov.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Nemščina.

Zadnja posodobitev: 17/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Estonija

Direktiva Sveta 2003/8/ES je bila v estonsko zakonodajo prenesena z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o državni pravni pomoči, ki je začel veljati 1. marca 2005.


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Pogoji za vložitev prošnje za državno pravno pomoč so določeni v členu 10 Povezava se odpre v novem oknuzakona o državni pravni pomoči.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Prošnje za državno pravno pomoč je treba vložiti pri pristojnem okrajnem sodišču v pisni obliki. Obrazec prošnje je na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje ter na vseh sodiščih in v odvetniških pisarnah.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Prošnje za državno pravno pomoč je treba vložiti v estonščini. Prošnje se lahko vložijo tudi v angleščini, če za pravno pomoč zaproša fizična oseba s prebivališčem v drugi državi članici Evropske unije ali državljan ali pravna oseba druge države članice Evropske unije. Prošnje, vložene pri sodišču v drugih jezikih, se vrnejo prosilcu.

Zadnja posodobitev: 15/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Irska

Nacionalna zakonodajaPDF(60 Kb)en


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Ime in naslov pristojnega organa za pošiljanje in prejem vlog je:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Irska

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografsko območje njegove pristojnosti: Irska.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Sredstva prejemanja vlog: pošta.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog: angleščina.

Drugi sprejemljivi uradni jezik institucij Skupnosti, ki se razlikuje od njihovega lastnega: francoščina.

Zadnja posodobitev: 11/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Grčija

Nacionalno pravoPDF(183 Kb)el


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Grško ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Atene, Grčija

Telefon: +30 210 7767529, +30 210 7767322, +30 210 7767312
Telefaks: +30 210 7767499
e-naslov: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Navedeni pristojni organ je pristojen za celotno ozemlje Grčije.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Prošnje se prejmejo po pošti. V nujnih primerih se lahko prejmejo po telefaksu ali elektronski pošti, preden se izvirna prošnja prejme po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Prošnje se lahko izpolnijo v grščini ali angleščini.

Zadnja posodobitev: 24/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Španija

Nacionalna zakonodajaPDF(80 Kb)es


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ni relevantno

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Komunikacijska sredstva: samo po pošti ali osebno.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jezik, ki se lahko uporablja za izpolnjevanje vloge bo španščina, vendar bo lahko v prihodnosti Komisija uradno obveščena o drugem uradnem jeziku Skupnosti.

Zadnja posodobitev: 12/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Francija

Zakonodajni akti nacionalne zakonodaje o pravni pomoči so Povezava se odpre v novem oknuZakon 91-647 in Povezava se odpre v novem oknuDekret 91-1266.


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle/Ministrstvo za pravosodje, služba za dostop do sodnega varstva in pomoč žrtvam, urad za pravno pomoč

Naslov: 13 Place Vendôme, 75042 Paris CEDEX 01, Francija

Telefon: +33 170227186

E-naslov: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografska območja, ki spadajo v pristojnost ministrstva so celinska Francija, čezmorski departmaji (Guadeloupe, Martinique, Francoska Gvajana, Réunion) ter Saint-Pierre in Miquelon.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Poštne pošiljke se naslovijo na naslednji naslov:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle/Ministrstvo za pravosodje, služba za dostop do sodnega varstva in pomoč žrtvam, urad za pravno pomoč

13 Place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Francija

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jezik, ki se mora uporabiti za izpolnjevanje vloge, je samo francoščina.

Zadnja posodobitev: 19/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Hrvaška

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Pristojni organ za pošiljanje in prejem vlog v Republiki Hrvaški je:

Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Telefon: +385 1 371 40 00

Telefaks: +385 1 371 45 07

Spletno mesto: http://www.mprh.hr

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške je pristojno za celotno ozemlje Republike Hrvaške.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge se v Republiki Hrvaški sprejemajo po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Če za pravno pomoč v čezmejnem sporu pred sodiščem v Republiki Hrvaški zaprosi stranka, ki ima stalno ali običajno prebivališče v državi članici EU, je treba obrazce in spremne dokumente predložiti prevedene v hrvaščino. Če za pravno pomoč v čezmejnem sporu pred sodiščem druge države članice EU zaprosi stranka, ki ima stalno ali običajno prebivališče v Republiki Hrvaški, ministrstvo za pravosodje obrazec vloge in spremne dokumente prevede v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice EU in pristojnega prejemnega organa.

Zadnja posodobitev: 20/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Italija

Pravna pomoč je urejena z dekretom predsednika republike (DPR) št. 115 z dne 30. maja 2002 (prečiščeno besedilo zakonodajnih določb in predpisov o sodnih taksah), katerega ustrezne določbe so priloženePDF(256 Kb)it.


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 Roma

Telefon: +39 06 68852633 2517 – 2480

Telefaks: +39 06 68897529

E-naslov: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Pristojno izključno v Italiji

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 Roma

Telefon: +39 06 68852633 2517 – 2480

Telefaks: +39 06 68897529

E-naslov: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Z zadevnimi institucijami je mogoče komunicirati na naslednje tri načine:

(1) elektronska pošta:     Povezava se odpre v novem oknuufficio2.dggc.dag@giustizia.it

(2) priporočena pošiljka na naslednji naslov:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 Roma – Italija

(3) telefaks na 06 68897529

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

italijanščina, angleščina, francoščina

Zadnja posodobitev: 04/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Ciper

Nacionalna zakonodajaPDF(73 Kb)el


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Organ, pristojen za pošiljanje vlog, ki jih vložijo osebe, ki imajo stalno ali običajno prebivališče na Cipru, je ministrstvo za pravosodje in javni red.

Organ, pristojen za sprejemanje vlog, ki jih vložijo osebe, ki imajo stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni Ciper, je ministrstvo za pravosodje in javni red.

Naslov: Ministrstvo za pravosodje in javni red

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Telefon: +357 22805950

Telefaks: +357 22518356

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuregistry@mjpo.gov.cy

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Celotno ozemlje Republike Ciper

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Po pošti, elektronski pošti ali telefaksu

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Grščina in angleščina

Zadnja posodobitev: 18/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Latvija

Nacionalna zakonodajaPDF(152 Kb)lv


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografsko območje pristojnosti pristojnega organa, Uprave za brezplačno pravno pomoč, je Republika Latvija.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge, na podlagi katerih pristojni organ odloči o dodelitvi pravne pomoči, se lahko pošljejo po pošti ali dostavijo osebno Upravi za brezplačno pravno pomoč.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Vloge se lahko izpolnijo v latvijščini.

Zadnja posodobitev: 05/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Litva

Nacionalna zakonodajaPDF(1016 Kb)lt


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve, kot pristojen organ za prejem in prenos vlog, izvaja pristojnost na ozemlju Republike Litve.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Na voljo so vsa sredstva (pošta, telefaks, elektronska sredstva sporočanja).

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Treba je poudariti, da morajo biti vloge za pravno pomoč in dokumenti, ki potrjujejo posameznikovo pravico do brezplačne pravne pomoči, ki se jih predloži prejemnemu organu, prevedeni v litovščino ali angleščino.

Zadnja posodobitev: 19/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Luksemburg

Nacionalna zakonodajaPDF(2031 Kb)fr


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Ministère de la Justice

Upravni naslov: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ni relevantno

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge za pravno pomoč se oddajo po pošti na naslov Ministrstva za pravosodje, L–2934 Luksemburg. V nujnih primerih zaradi potrebe po hitri obravnavi se lahko vloga za pravno pomoč pošlje po telefaksu na eno od sledečih številk:

  • (352) 22 52 96 ali
  • (352) 26 68 48 61

Vlogi, ki ste jo oddali po telefaksu, mora obvezno v najkrajšem možnem času slediti originalna vloga za pravno pomoč, poslana po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Vloga za pravno pomoč oddana v Luksemburgu mora biti sestavljena v enem od veljavnih upravnih jezikov, ki so:

  • luksemburščina; ali
  • francoščina; ali
  • nemščina.
Zadnja posodobitev: 20/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Madžarska

Nacionalna zakonodajaPDF(134 Kb)hu


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloga za pravno pomoč se lahko pristojnemu organu predloži osebno (ustno ali pisno) ali po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jezika, ki se uporabljata za izpolnjevanje vlog za pravno pomoč, sta madžarščina ali angleščina.

Zadnja posodobitev: 20/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Malta

Direktiva je bila prenesena s pravnim obvestilom (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en).


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografsko območje pristojnosti zajema tako otok Malta kot otok Gozo.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Komuniciranje lahko poteka:

- po telefaksu (št. telefaksa 00356 25 90 28 59) ali

- po pošti na naslov:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jezika, ki se lahko uporabita za izpolnjevanje vlog, sta malteščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 23/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Nizozemska

Nizozemska je prenesla Direktivo ES v obstoječi Zakon o pravni pomoči. To je se je naredilo z zakonom z dne 19. februarja 2005 (Stb. 2005, 90), ki je začel veljati 2. marca 2005. Od tega datuma novi členi 23a–23k določajo pravno pomoč v evropskih čezmejnih zadevah. Ta možnost je seveda obstajala že pred datumom prenosa direktive 30. novembra 2004 v nizozemski pravni sistem. (angleščinaPDF(28 Kb)en) (nizozemščinaPDF(211 Kb)nl)


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

V izključno nizozemskih zadevah ima ta Svet pristojnost le na zahodnem delu Nizozemske. Toda v čezmejnih („evropskih“) zadevah ima Svet iz Haaga osrednjo pristojnost za celo državo.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge se lahko pošljejo po telefaksu ali navadni pošti. Svet iz Haaga ne sprejema le vlog, ki so poslane po elektronski pošti (ki so pogosto nepopolne).

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jezika za vlogo sta nizozemščina in angleščina. Ampak tudi vloge, izpolnjene v francoščini ali nemščini.

Zadnja posodobitev: 21/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Avstrija

Nacionalna zakonodajaPDF(192 Kb)de


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Razpoložljiva sredstva obveščanja za sprejemanje zahtev:

Po pošti in telefaksu.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, v katerih lahko izpolnite zahtevo:

Nemščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 24/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Poljska

Nacionalna zakonodajaPDF(64 Kb)pl


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Predajni organi so okrožna sodišča (sądy okręgowe).

Prejemni organi:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministrstvo za pravosodje)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Telefon/telefaks: +48 22 2390870, +48 22 6280949

E-naslov: dwmpc@ms.gov.pl

Prejemni organi so tudi okrajna (sądy rejonowe) in okrožna sodišča.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Krajevna pristojnost predajnih organov:

Vloge za pravno pomoč, ki jih je treba poslati v drugo državo članico, je treba vložiti pri okrožnem sodišču, ki je pristojno na območju stalnega ali običajnega prebivališča vložnika.

Krajevna pristojnost prejemnih organov:

V skladu s členom 8(1) zakona z dne 17. decembra 2004 o pravici do pravne pomoči v civilnih postopkih v državah članicah Evropske unije (Uradni list 2005, št. 10, točka 67) se lahko vloge za pravno pomoč vložijo neposredno pri sodišču, ki je pristojno za obravnavo vloge (tj. sodišče, pred katerim se bo začel ali poteka ugotovitveni postopek), kadar gre za pravno pomoč v postopku izvršbe, pa pri okrajnem sodišču, ki je pristojno v kraju izvršbe.

Za vse vloge za pravno pomoč, ki jih pri poljskih sodiščih vložijo vložniki s stalnim ali običajnim prebivališčem v drugi državi članici EU, je krajevno pristojen prejemni organ ministrstvo za pravosodje.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Načini sprejemanja vlog:

Vloge se lahko vložijo neposredno ali po pošti pri predajnem organu.

Vloge se lahko vložijo neposredno ali po pošti pri prejemnem organu.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, v katerih se lahko izpolni vloga

Predajni organi: vlogo je treba sestaviti v poljskem jeziku in v uradnem jeziku institucij Skupnosti, ki ga je država članica EU, v katero je treba vlogo poslati, označila za sprejemljivega.

Prejemni organi: vlogo je treba sestaviti v poljskem ali angleškem jeziku.

Uradni jeziki institucij Skupnosti, ki so sprejemljivi za poljske prejemne organe (razen poljskega jezika): angleščina.

Zadnja posodobitev: 13/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Portugalska

Kliknite tukaj za besedilo zakona št. 34/2004PDF(240 Kb)pt z dne 29. julija 2004 in uredbe-zakona št. 71/2005PDF(240 Kb)pt z dne 17. marca 2005 (v portugalščini).


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge se lahko vložijo osebno ali pošljejo po telefaksu ali pošti.

Vloga se lahko vloži tudi elektronsko z izpolnitvijo spletnega obrazca.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Osebe, ki imajo prebivališče v drugi državi članici EU, vendar zaprosijo za pravno pomoč v zadevi, za katero so pristojna portugalska sodišča, lahko pošljejo vlogo v portugalščini ali angleščini.

Zadnja posodobitev: 29/12/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Romunija

– člena 90 in 91 zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku

– izredna uredba vlade št. 51/2008 o državni pravni pomoči, ki je bila s spremembami potrjena z zakonom št. 193/2008, kakor je bil spremenjen

– členi 42 do 44 izredne uredbe vlade št. 80/2013 o sodnih kolkih

– zakon št. 51/1995 o organizaciji in izvajanju odvetniškega poklica, kakor je bil spremenjen


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Romunski predajni organ je

Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bukarešta

Telefon: +40 372041077, telefaks: +40 372041079, telefaks: +40 372041084 e-naslov: ddit@just.ro

Romunski prejemni organ je

bodisi Ministrstvo za pravosodje

Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah

Str. Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bukarešta

Telefon: +40 372041077, telefaks: +40 372041079, telefaks: +40 372041084 e-naslov: ddit@just.ro

bodisi romunsko sodišče s krajevno/stvarno pristojnostjo

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Prošnje se pošljejo po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Prošnje in spremni dokumenti se prevedejo v romunščino in vložijo v tem jeziku.

Zadnja posodobitev: 22/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Slovenija

Povezava se odpre v novem oknuZakon o brezplačni pravni pomoči


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Prejemni in predajni organ vlog za Republiko Slovenijo je:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 369 53 42

Faks: (+386) 1 369 57 83

E-pošta: Povezava se odpre v novem oknugp.mp@gov.si

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografska območja njihove pristojnosti:

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za ozemlje Republike Slovenije.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Sredstva, preko katerih so na voljo za prejem vlog:

Vloge za pravno pomoč morajo prispeti po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vloge: slovenščina.

Zadnja posodobitev: 30/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Slovaška

Nacionalni predpis: zakon o pravni pomoči

Zakon št. 327/2005PDF(328 Kb)sk o zagotavljanju pravne pomoči, s katerim je Slovaška prenesla direktivo o pravni pomoči, velja od 1. januarja 2006.


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Vloge se pošljejo ali vložijo pri uradu centra za pravno pomoč, ki je pristojen na območju stalnega ali začasnega prebivališča vložnika.

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografsko območje pristojnosti centra za pravno pomoč: Slovaška.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Sredstva komunikacije:

  • osebna vložitev vlog v enem od uradov centra,
  • pošiljanje vlog prek izvajalca poštnih storitev na naslov enega od uradov centra.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, v katerih se lahko vložijo vloge: slovaščina.

Zadnja posodobitev: 07/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Finska

Nacionalna zakonodajaPDF(659 Kb)en


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ministrstvo za pravosodje in službe za pravno pomoč so pristojne po celi Finski.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge se lahko organu za sprejem oddajo osebno ali pošljejo po pošti, telefaksu ali, pod določenimi pogoji, elektronski pošti (nadaljnje informacije so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Organ za sprejem bo sprejemal vloge v finščini, švedščini ali angleščini.

Zadnja posodobitev: 20/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravna pomoč - Švedska

Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih

To je sporočilo v skladu s členoma 14(4) in 21(1) navedenega pravnega akta.

Navedeni pravni akt je bil prenesen z naslednjimi nacionalnimi predpisiPDF(1693 Kb)sv.

Glej korelacijsko tabelo v Prilogi 1 in zakonodajno besedilo v prilogah 2 in 3. Predpisi so začeli veljati 1. novembra 2004.

Poleg tega Švedska izpolnjuje svoje obveznosti iz direktive na podlagi določb zakona o pravni pomoči (rättshjälpslagen, 1996:1619, Priloga 4) in uredbe o pravni pomoči (rättshjälpsförordningen, 1997:404, Priloga 5); člena 6 in 8 poglavja 5, člena 9 poglavja 33 in člena 24 poglavja 36 zakonika o sodnem postopku (rättegångsbalken, Priloga 6); členov 26, 50 in 52 zakona o upravnem sodnem postopku (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, Priloga 7); člena 8 zakona o upravnem postopku (förvaltningslagen, 1986:223, Priloga 8); in člena 48 zakona o sodnih zadevah (lagen om domstolsärenden, 1996:242, Priloga 9).


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

– ministrstvo za pravosodje (Justitiedepartementet)

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ni relevantno.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Ministrstvo za pravosodje sprejema prošnje za pravno pomoč, poslane po pošti, kurirju ali telefaksu, po dogovoru v posameznem primeru pa tudi z drugimi dogovorjenimi sredstvi.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Prošnje se lahko sestavijo v švedščini ali angleščini (glej člen 11(c) in (d) uredbe o pravni pomoči).

Zadnja posodobitev: 03/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.