Pravna pomoč

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Izvirna jezikovna različica te strani litovščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve, kot pristojen organ za prejem in prenos vlog, izvaja pristojnost na ozemlju Republike Litve.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Na voljo so vsa sredstva (pošta, telefaks, elektronska sredstva sporočanja).

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Treba je poudariti, da morajo biti vloge za pravno pomoč in dokumenti, ki potrjujejo posameznikovo pravico do brezplačne pravne pomoči, ki se jih predloži prejemnemu organu, prevedeni v litovščino ali angleščino.

Zadnja posodobitev: 19/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.