Pravna pomoč

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Pravna pomoč je urejena z dekretom predsednika republike (DPR) št. 115 z dne 30. maja 2002 (prečiščeno besedilo zakonodajnih določb in predpisov o sodnih taksah), katerega ustrezne določbe so priložene PDF (256 Kb) it.


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 Roma

Telefon: +39 06 68852633 2517 – 2480

Telefaks: +39 06 68897529

E-naslov: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Pristojno izključno v Italiji

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 Roma

Telefon: +39 06 68852633 2517 – 2480

Telefaks: +39 06 68897529

E-naslov: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Z zadevnimi institucijami je mogoče komunicirati na naslednje tri načine:

(1) elektronska pošta:     ufficio2.dggc.dag@giustizia.it

(2) priporočena pošiljka na naslednji naslov:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 Roma – Italija

(3) telefaks na 06 68897529

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

italijanščina, angleščina, francoščina

Zadnja posodobitev: 04/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.