Pravna pomoč

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Prejemni in predajni organ je:

Ministrstvo za pravosodje

Direktorat za mednarodno pravno sodelovanje in evropske zadeve

Enota za sodelovanje v civilnih zadevah

Upravni naslov: Ul. Slavyanska 1

Poštna številka: 1040

Mesto/občina: Sofija

Telefon: (+359-2) 92 37 544,

92 37 576

E-naslov: civil@justice.government.bg

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Prejemni in predajni organi so pristojni na celotnem ozemlju Bolgarije.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge za pravno pomoč je treba ministrstvu za pravosodje poslati po pošti ali jih vložiti neposredno v tajništvu ministrstva.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Vloge in spremni dokumenti morajo biti sestavljeni v bolgarščini ali prevedeni v bolgarščino.

Zadnja posodobitev: 14/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.