Legal aid

National information and online forms concerning Directive 2003/8/EC

General information

Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and certain Member States the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid of 1977 applies.

Transmitting authorities are competent to send applications. Receiving authorities are competent to receive applications.

The directive provides for two standard forms, one for legal aid applications and one for the transmission of legal aid applications.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Asistenţă juridică - Bulgaria

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea de primire și de trimitere este:

Ministerul Justiției

Direcția pentru cooperare juridică internațională și afaceri europene

Unitatea de cooperare în materie civilă

Adresă: Ul. Slavyanska No 1

Cod poștal: 1040

Localitate: Sofia

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-mail: civil@justice.government.bg

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Autoritățile de primire și de trimitere au competență pentru întregul teritoriu al Bulgariei.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile de asistență juridică trebuie trimise Ministerului Justiției prin poștă sau depuse personal la registratura ministerului.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile și documentele justificative trebuie să fie redactate sau traduse în limba bulgară.

Ultima actualizare: 14/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Germania

Legislația naționalăPDF(79 Kb)de


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Instanța competentă pentru cererile care trebuie trimise este tribunalul cantonal (Amtsgericht) în raza teritorială a căruia își are domiciliul (Wohnsitz) sau reședința obișnuită (gewöhnlicher Aufenthalt) solicitantul. Guvernele landurilor pot decide, prin intermediul unui regulament (Rechtsverordungen), să încredințeze unui singur tribunal cantonal sarcinile de instanță solicitată aferente circumscripțiilor mai multor tribunale cantonale. În Renania de Nord-Westfalia, autoritățile competente să primească și să transmită cererile de asistență judiciară transfrontalieră (Prozesskostenhilfe) prezentate de persoanele fizice și să transmită cererile de consiliere transfrontalieră (Beratungshilfe) sunt tribunalele cantonale care au sediul în același loc ca instanța regională (Landgericht).

În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) prima teză din Legea privind obligațiile de întreținere cu elemente de extraneitate (Auslandsunterhaltgesetz — AUG), autoritatea care transmite cererile de asistență judiciară transfrontalieră în cazul obligațiilor de întreținere este tribunalul cantonal din circumscripția instanței regionale superioare (Oberlandesgericht) în jurisdicția căreia își are reședința obișnuită solicitantul.

Adresa furnizată trebuie să fie adresa poștală specială pentru clienții mari (Großkundenadresse, constând dintr-un cod poștal și localitate), dacă este disponibilă, în caz contrar — sau chiar în plus — căsuța poștală (Postfachadresse). Pe corespondență ar trebui să se menționeze adresa poștală specială pentru clienții mari, în caz contrar, căsuța poștală. Pentru curieratul rapid și pachete (inclusiv cele mici) ar trebui să se utilizeze doar adresa completă.

Cererile de asistență în legătură cu cheltuielile de judecată sunt soluționate de instanța care instrumentează cauza sau care execută hotărârile.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Se pot folosi următoarele mijloace de comunicare:

pentru primire și expediere - poșta (inclusiv serviciile de poștă privată) și faxul.

pentru comunicările informale: telefon și e-mail (în cazul în care acest se indică acest lucru).

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limba germană

Ultima actualizare: 22/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Estonia

Directiva 2003/8/CE a Consiliului a fost transpusă în dreptul estonian prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind asistența judiciară, care a intrat în vigoare la 1 martie 2005.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Condițiile pentru formularea unei cereri de asistență judiciară sunt prevăzute în secțiunea 10 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind asistența judiciară.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile de asistență judiciară trebuie formulate în scris și transmise instanței regionale (maakohus) competente. Formularul de cerere este disponibil pe site-ul internet al Ministerului de Justiție, precum și la sediul tuturor instanțelor și în cabinetele de avocatură.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile de asistență judiciară trebuie formulate în limba estonă. Cererile pot fi formulate și în limba engleză în cazul în care asistența judiciară este solicitată de către o persoană fizică având reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau de către un cetățean ori o persoană juridică dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. Cererile înaintate instanței într-o altă limbă se înapoiază solicitantului.

Ultima actualizare: 03/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Asistenţă juridică - Grecia

Dreptul naționalPDF(183 Kb)el


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Ministerul elen pentru Justiție, Transparență și Drepturile Omului
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Departamentul pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grecia

Τelefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-mail:Linkul se deschide într-o fereastră nouăcivilunit@justice.gov.gr, Linkul se deschide într-o fereastră nouăgkouvelas@justice.gov.gr, Linkul se deschide într-o fereastră nouămntolia@justice.gov.gr, Linkul se deschide într-o fereastră nouăavasilopoulou@justice.gov.gr

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Autoritatea competentă menționată anterior are jurisdicție pe întreg teritoriul Greciei.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile sunt primite prin poștă. În cazuri urgente, acestea pot fi primite prin fax sau e-mail până la sosirea prin poștă a cererii în original.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile pot fi formulate în limba greacă sau în limba engleză.

Ultima actualizare: 02/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Franţa

Textele referitoare la dreptul național privind ajutorul judiciar sunt Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea 91-647 și Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul 91-1266.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

Adresa administrativă: 13, place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01; Franța

Tel.: +33 1 70 22 74 12

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăbaj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Zonele geografice de competență sunt Franța metropolitană, departamentele de peste mări (Guadalupa, Martinica, Mayotte, Guyana și Réunion), precum și Saint-Pierre și Miquelon.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Prin poștă, la următoarea adresă:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Franța

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile trebuie redactate exclusiv în limba franceză.

Ultima actualizare: 17/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Croaţia

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea competentă din Republica Croația căreia i se transmit și care primește cererile este:

Ministerul de Justiție al Republicii Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Site internet: http://www.mprh.hr

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Ministerul de Justiție al Republicii Croația este autoritatea competentă pe întreg teritoriul Republicii Croația.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile pot fi transmise prin poștă în Republica Croația.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

În cazul în care o parte care are reședința sau domiciliul într-un stat membru al Uniunii Europene solicită asistență judiciară într-un proces transfrontalier care se judecă de o instanță din Republica Croația, cererile și documentele relevante trebuie depuse în limba croată. În cazul în care o parte care are reședința sau domiciliul în Republica Croația solicită asistență judiciară într-un proces transfrontalier care se judecă de o instanță dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cererea și documentele care o însoțesc vor fi traduse de către Ministerul Justiției în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale respectivului stat membru al Uniunii Europene, precum și în limba oficială a autorității competente destinatare.

Ultima actualizare: 20/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Italia

Această materie este reglementată de Decretul prezidențial (D.P.R.) nr. 115 din 30 mai 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) [text unic al dispozițiilor legislative și normative privind cheltuielile judiciare], din care vă prezentăm atașat normele relevante PDF(256 Kb)it.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

tel: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Competența națională unică a

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

tel: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Autoritățile dispun de trei mijloace de comunicare pentru primirea cererilor:

1) E-mail:     Linkul se deschide într-o fereastră nouăufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2) Trimitere prin scrisoare recomandată la următoarea adresă:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali -

Via Arenula nº 70

00186 – ROMA - ITALIA

3) Transmitere prin fax la nr. +39 0668897529

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limba italiană, engleză, franceză

Ultima actualizare: 06/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Cipru

Dreptul internPDF(73 Kb)el


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea competentă să transmită cererile formulate de persoanele cu domiciliul sau cu rezidența obișnuită în Cipru este Ministerul Justiției și al Ordinii Publice.

Autoritatea competentă să primească cererile formulate de persoanele cu domiciliul sau cu rezidența obișnuită în alt stat membru decât Cipru este Ministerul Justiției și al Ordinii Publice.

Adresă: Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tel.: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistry@mjpo.gov.cy

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Întregul teritoriu al Republicii Cipru.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Prin poștă, e-mail sau fax

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Elenă și engleză

Ultima actualizare: 08/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Lituania

Legislația naționalăPDF(1016 Kb)lt


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Serviciul de asistență juridică garantată de stat, în calitate de autoritate competentă de primire și de transmitere, își exercită competența pe tot teritoriul Republicii Lituania.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Toate metodele sunt autorizate (poștă, fax, mijloace electronice de comunicare).

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile de asistență judiciară și documentele care atestă dreptul unei persoane de a primi asistență judiciară garantată de stat, care urmează să fie depuse la instituția destinatară, trebuie să fie traduse în limba lituaniană sau în limba engleză.

Ultima actualizare: 23/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Polonia

Legislația naționalăPDF(64 Kb)pl


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritățile de trimitere sunt instanțele regionale (sądy okręgowe).

Autoritățile de primire:

Ministerul Justiției
Departamentul de cooperare internațională și drepturile omului

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varșovia

Tel./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Și instanțele districtuale (sądy rejonowe) și cele regionale sunt autorități de primire.

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Competența teritorială a autorităților de trimitere:

Cererile de asistență judiciară care urmează să fie transferate unui alt stat membru se depun la instanța regională competentă în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau de reședința obișnuită solicitantul.

Competența teritorială a autorităților de primire:

În temeiul articolul 8 alineatul (1) din Legea din 17 decembrie 2004 privind dreptul la asistență juridică în cadrul procedurilor civile în statele membre ale Uniunii Europene (Jurnalul Oficial 2005, nr. 10, punctul 67), cererile de asistență judiciară pot fi depuse direct la instanța judecătorească competentă să examineze cererea (și anume, instanța în fața căreia acțiunea în constatare este în curs de desfășurare sau urmează să fie inițiată), sau, în cazul în care cererea de asistență judiciară este în faza de executare, instanța districtuală competentă de la locul executării.

Pentru toate cererile de asistență judiciară prezentate instanțelor poloneze de către solicitanții cu domiciliul sau reședința obișnuită în alte state membre ale UE, autoritatea de primire cu competență teritorială este Ministerul Justiției.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Metodele de primire a cererilor.

Cererile pot fi depuse direct la autoritatea de trimitere sau prin poștă.

Cererile pot fi depuse direct la autoritatea de primire sau prin poștă.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Autoritățile de trimitere: Cererea trebuie să fie redactate în limba polonă și într-una din limbile oficiale ale instituțiilor Comunității acceptată de către statul membru al UE căruia urmează să îi fie transmisă cererea.

Autoritățile de primire: Cererea trebuie să fie redactată în limba polonă sau limba engleză.

Limbile oficiale ale instituțiilor Comunității, altele decât cele din Polonia, care sunt acceptate de autoritățile poloneze: Engleza.

Ultima actualizare: 13/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Portugalia

Legea nr. 34/2004PDF(240 Kb)pt din 29 iulie 2004 și Decretul-lege nr. 71/2005PDF(240 Kb)pt din 17 martie 2005 (ambele în limba portugheză).


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile pot fi depuse personal sau trimise prin fax sau prin poștă.

De asemenea, este posibilă trimiterea unei cereri pe cale electronică, prin completarea unui formular online.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Persoane care locuiesc în alt stat membru al UE, dar sunt care solicită asistență judiciară într-un caz de competența instanțelor portugheze pot să trimită cererea de asistență în limba portugheză sau în limba engleză.

Ultima actualizare: 25/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - România

- Art. 90 şi 91 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă

- O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, aprobată cu modificări prin Legea n. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 42-44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

- Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea transmiţătoare română este

Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 Bucureşti, cod 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + 40372041084 Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăddit@just.ro

Autoritatea primitoare română poate fi

fie Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 Bucureşti, cod 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: +40372041084 Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăddit@just.ro

fie instanţa română competentă teritorial/material

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

În ceea ce privește autoritățile primitoare, conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare, cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adresează instanței competente pentru soluționarea cauzei în care se solicită ajutorul, iar în cazul ajutorului public solicitat pentru punerea în executare a unei hotărâri cererea este de competența instanței de executare.

În cazul în care instanța competentă nu se poate stabili, competentă este judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul.

Conform art. 50 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care, la data formulării cererii de ajutor public judiciar, nu se poate determina instanța competentă, cererea se soluționează de Tribunalul București.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile se transmit pe cale poştală.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererea şi înscrisurile doveditoare se depun traduse în limba română.

Ultima actualizare: 17/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Slovenia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăZakon o brezplačni pravni pomoči


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea de primire și de transmitere a cererilor pentru Republica Slovenia:

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul Justiției)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: (+386) 1 369 53 42

Fax: (+386) 1 369 57 83

Adresă e-mail: gp.mp@gov.si

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Zone geografice care fac parte din domeniul său de competență:

Ministerul Justiției are competență pentru teritoriul Republicii Slovenia.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Mijloacele de care dispune pentru primirea cererilor:

cererile de asistență jurisdicțională trebuie trimise prin poștă.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Pentru completarea cererii se poate utiliza limba slovenă.

Ultima actualizare: 04/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Slovacia

Reglementare națională: Legea privind asistența judiciară

Legea nr. 327/2005PDF(328 Kb)sk privind acordarea de asistență judiciară, prin care Republica Slovacă a transpus Directiva privind acordarea de asistență judiciară, se aplică de la 1 ianuarie 2006.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Cererile se depun sau se transmit biroului din cadrul Centrului de asistență judiciară din localitatea în care își are domiciliul permanent sau temporar solicitantul.

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Teritoriul geografic care ține de competența a Centrului de asistență judiciară: Republica Slovacă.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Mijloace de comunicare:

  • cererile se pot depune personal la unul dintre birourile centrului
  • cererile se pot trimite prin poștă, pe adresa unuia dintre birourile centrului.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limba în care se poate redacta cererea: slovacă.

Ultima actualizare: 22/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Asistenţă juridică - Suedia

Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii.

Informațiile de mai jos sunt furnizate în temeiul articolului 14 alineatul (4) și al articolului 21 alineatul (1) din directiva menționată.

Directiva menționată a fost transpusă prin următoarele dispoziții ale dreptului naționalPDF(1693 Kb)sv:

A se vedea tabelul corelativ din anexa 1 și textul legislativ din anexele 2 și 3. Dispozițiile au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2004.

În plus, Suedia își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul directivei prin intermediul următoarelor prevederi: Legea privind asistența judiciară (rättshjälpslagen, 1996:1619, anexa 4); Ordonanța privind asistența judiciară (rättshjälpsförordningen, 1997:404, anexa 5); capitolul 5 articolele 6 și 8, capitolul 33 articolul 9 și capitolul 36 articolul 24 din Codul de procedură judiciară (rättegångsbalken, anexa 6); articolele 26, 50 și 52 din Codul de procedură administrativă (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, anexa 7); articolul 8 din Legea privind administrația (förvaltningslagen, 1986:223, anexa 8); și articolul 48 din Legea privind aspectele judiciare (lagen om domstolsärenden, 1996:242, anexa 9).


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

- Ministerul Justiției (Justitiedepartementet)

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Nu este cazul.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Ministerul Justiției poate să accepte o cerere de asistență judiciară transmisă prin poștă, serviciu de curierat sau fax ori prin alte mijloace, convenite de la caz la caz.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererea poate fi formulată în limba suedeză sau engleză (a se vedea articolele 11c-d din Ordonanța privind asistența judiciară).

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.