Pomoc prawna

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Uprzejmie informuję, że Niderlandy wdrożyły dyrektywę WE w ramach istniejącej ustawy o pomocy prawnej. Dokonano tego za pomocą Ustawy z dnia 19 lutego 2005 r. (Stb. 2005, 90), która weszła w życie w dniu 2 marca 2005 r. Od tego momentu nowy art. 23 lit. a)-k) zawiera przepisy w zakresie pomocy prawnej w sprawach transgranicznych. Było to oczywiście możliwe już wcześniej, gdy wystąpił obowiązek wdrożenia dyrektywy do niderlandzkiego systemu prawnego, czyli od dnia 30 listopada 2004 r. (angielski PDF (28 Kb) en) (niderlandzki PDF (211 Kb) nl)


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

W sprawach dotyczących jedynie Niderlandów właściwość Rady obejmuje jedynie zachodnią część kraju, natomiast w sprawach transgranicznych („europejskich”) Rada w Hadze posiada jurysdykcję na cały kraj.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Można je przesyłać faksem lub tradycyjną drogą pocztową. Poza wnioskami nadesłanymi pocztą elektroniczną (które często bywają niepełne).

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski można składać w języku niderlandzkim i angielskim. Rada przyjmuje również wnioski sporządzone w językach francuskim i niemieckim.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site