Juridiskā palīdzība

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Nīderlande ir īstenojusi EK Direktīvu esošajā Likumā par juridisko palīdzību. Tas izdarīts ar 2005. gada 19. februāra likumu (Stb. 2005, 90), kas stājās spēkā 2005. gada 2. martā. Kopš tās dienas jaunie panti 23 a-23 k nosaka juridisko palīdzību Eiropas pārrobežu lietās. Protams, tas bija iespējams arī iepriekš, kad Direktīvu ieviesa Nīderlandes tiesu sistēmā 2004. gada 30. novembrī. (angļu PDF (28 Kb) en) (holandiešu PDF (211 Kb) nl)


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Lietās, kas attiecas tikai uz Nīderlandi, minētajai padomei ir jurisdikcija Nīderlandes rietumu daļā. Taču pārrobežu („Eiropas”) lietās, Hāgas padomei ir centrālā jurisdikcija visā valstī.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieprasījumus var nosūtīt pa faksu vai pa pastu. Hāgas padome ne tikai pieņem pa e-pastu nosūtītus pieprasījumus (kas bieži mēdz būt nepilnīgi).

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieprasījumus var iesniegt holandiešu un angļu valodā. Arī franču un vācu valodā iesniegtus pieprasījumus.

Lapa atjaunināta: 21/09/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site