Právní pomoc

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Nizozemsko provedlo směrnici ES ve stávajícím zákoně o právní pomoci. Jedná se o zákon ze dne 19. února 2005 (Sb. 2005, 90), který nabyl účinnosti dnem 2. března 2005. Od uvedeného data platí pro poskytování právní pomoci v evropských přeshraničních případech nové články 23a – 23k. Tento postup byl samozřejmě možný již dříve, a sice ode dne 30. listopadu 2004, kdy byla směrnice provedena v právním řádu Nizozemska. (angličtina PDF (28 Kb) en) (nizozemština PDF (211 Kb) nl)


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

V nizozemských případech bez mezinárodního prvku je rada pro právní pomoc příslušná pouze v západní části Nizozemska. V přeshraničních („evropských“) případech však vykonává rada v Haagu působnost na území celého státu.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti lze podat faxem nebo běžnou poštou. Rada v Haagu přijímá jak žádosti podané elektronickou poštou (které jsou často neúplné).

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, které se použijí v žádosti, jsou nizozemština a angličtina. Tak napsané ve francouzštině nebo němčině.

Poslední aktualizace: 21/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site