Asistenţă juridică

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea competentă din Republica Croația căreia i se transmit și care primește cererile este:

Ministerul de Justiție al Republicii Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Site internet: http://www.mprh.hr

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Ministerul de Justiție al Republicii Croația este autoritatea competentă pe întreg teritoriul Republicii Croația.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile pot fi transmise prin poștă în Republica Croația.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

În cazul în care o parte care are reședința sau domiciliul într-un stat membru al Uniunii Europene solicită asistență judiciară într-un proces transfrontalier care se judecă de o instanță din Republica Croația, cererile și documentele relevante trebuie depuse în limba croată. În cazul în care o parte care are reședința sau domiciliul în Republica Croația solicită asistență judiciară într-un proces transfrontalier care se judecă de o instanță dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cererea și documentele care o însoțesc vor fi traduse de către Ministerul Justiției în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale respectivului stat membru al Uniunii Europene, precum și în limba oficială a autorității competente destinatare.

Ultima actualizare: 20/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site