Asistenţă juridică

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea de primire și de trimitere este:

Ministerul Justiției

Direcția pentru cooperare juridică internațională și afaceri europene

Unitatea de cooperare în materie civilă

Adresă: Ul. Slavyanska No 1

Cod poștal: 1040

Localitate: Sofia

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-mail: civil@justice.government.bg

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Autoritățile de primire și de trimitere au competență pentru întregul teritoriu al Bulgariei.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile de asistență juridică trebuie trimise Ministerului Justiției prin poștă sau depuse personal la registratura ministerului.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile și documentele justificative trebuie să fie redactate sau traduse în limba bulgară.

Ultima actualizare: 14/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.