Pomoc prawna

Włochy

Autor treści:
Włochy

Pomoc prawna regulowana jest dekretem prezydenckim nr 115 z dnia 30 maja 2002 r. (tekst skonsolidowany przepisów ustawowych oraz regulacji dotyczących opłat sądowych); odpowiednie przepisy znajdują się w załączniku PDF (256 Kb) it.


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 – Roma

tel: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Wyłącznie odpowiedzialne we Włoszech:

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 – Roma

tel: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Z przedmiotowymi organami można skomunikować się na trzy sposoby:

1) e-mail: ufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2) list polecony na następujący adres:

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

IT – 00186 ROMA– WŁOCHY

3) faks: 06 68897529

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Włoski, angielski, francuski

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.