Legal aid

National information and online forms concerning Directive 2003/8/EC

General information

Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and certain Member States the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid of 1977 applies.

Transmitting authorities are competent to send applications. Receiving authorities are competent to receive applications.

The directive provides for two standard forms, one for legal aid applications and one for the transmission of legal aid applications.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Rechtsbijstand - België

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De bureaus zijn territoriaal bevoegd voor hun gerechtelijk arrondissement.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Zowel de bureaus als de Federale Overheidsdienst Justitie kunnen verzoeken per post ontvangen.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De Federale Overheidsdienst Justitie kan verzoeken ontvangen in het Nederlands, het Frans en het Duits. Andere talen zullen niet aanvaard worden.

Laatste update: 07/03/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Bulgarije

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De verzendende en ontvangende autoriteit is:

Ministerie van Justitie

Directoraat Internationale juridische samenwerking en Europese aangelegenheden

Eenheid Samenwerking in burgerlijke zaken

Administratief adres: Ul. Slavyanska nr. 1

Postcode: 1040

Stad/gemeente: Sofia

Telefoon: (+359-2) 92 37 544; 92 37 576

E-mail: civil@justice.government.bg

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De ontvangende en verzendende autoriteit is bevoegd voor het gehele grondgebied van Bulgarije.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken om rechtsbijstand moeten per post worden verzonden naar het ministerie van Justitie of direct aan de balie van het ministerie worden afgegeven.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Verzoeken en begeleidende stukken moeten worden opgesteld of vertaald in het Bulgaars.

Laatste update: 14/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Tsjechië

Nationale WetgevingPDF(927 Kb)cs


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Territoriale bevoegdheid: de Tsjechische Republiek.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Communicatiemiddelen: post of een erkende koerierdienst en fax.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen: Tsjechisch en Engels.

Artikel 14, lid 3: De Tsjechische Republiek aanvaardt ook in het Engels opgestelde rechtsbijstandsverzoeken.

Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Duitsland

Nationale wetgevingPDF(79 Kb)de


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De autoriteit die bevoegd is voor de verzending van verzoeken is het kantongerecht (Amtsgericht) van het district waar de verzoeker zijn woonplaats (Wohnsitz) of gewone verblijfplaats (gewöhnlicher Aufenthalt) heeft. De deelstaatsregeringen kunnen de taken van het aangezochte gerecht voor de districten van meerdere kantongerechten bij wetsbesluit (Rechtsverordnung) opdragen aan een enkel kantongerecht. In Noordrijn-Westfalen zijn de kantongerechten die zijn gevestigd op dezelfde plaats als de arrondissementsrechtbank (Landgericht) bevoegd om verzoeken om grensoverschrijdende rechtsbijstand (Prozesskostenhilfe) van natuurlijke personen in ontvangst te nemen en door te sturen, alsook om verzoeken om grensoverschrijdend juridisch advies (Beratungshilfe) door te sturen.

Op grond van § 21, lid 1, eerste volzin, van de wet betreffende alimentatie in het buitenland (Auslandsunterhaltgesetz - AUG) is de verzendende autoriteit voor verzoeken om grensoverschrijdende rechtsbijstand bij alimentatie het kantongerecht dat bevoegd is voor het district van de hogere arrondissementsrechtbank (Oberlandesgericht) waar de verzoeker zijn gewone verblijfplaats heeft.

Het opgegeven adres moet het speciale postadres voor grote klanten zijn (Großkundenadresse) en anders - indien beschikbaar of eventueel ter aanvulling - het postbusadres (Postfachadresse). Voor brieven moet het speciale postadres voor grote klanten worden gebruikt en anders het postbusadres. Voor spoedzendingen en voor pakketten (inclusief pakketjes) mag alleen het volledige adres worden gebruikt.

Inkomende verzoeken om rechtsbijstand worden behandeld door het gerecht dat belast is met de zaak of met de tenuitvoerlegging.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

De volgende communicatiemiddelen kunnen worden gebruikt:

voor ontvangst en verzending: post, inclusief particuliere koeriersdiensten, fax;

voor informele communicatie: telefoon en e-mail (indien aangegeven).

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Duits.

Laatste update: 22/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Estland

Richtlijn 2003/8/EG is in Ests recht omgezet door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende rechtsbijstand, die op 1 maart 2005 in werking is getreden.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek om rechtsbijstand zijn vastgesteld in sectie 10 van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende rechtsbijstand.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken om rechtsbijstand moeten schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde kantonrechtbank. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie en in elke rechtbank en elk advocatenkantoor.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Verzoeken om rechtsbijstand moeten in het Ests worden ingediend. Een verzoek om rechtsbijstand mag ook in het Engels worden ingediend wanneer dat gebeurt door een in een andere lidstaat van de Europese Unie wonende natuurlijke persoon of door een burger of rechtspersoon van een andere lidstaat van de Europese Unie. Bij de rechtbank in andere talen ingediende verzoeken zullen naar de verzoeker worden teruggezonden.

Laatste update: 03/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Ierland

Nationale wetgevingPDF(60 Kb)en


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

benaming en adres van de bevoegde ontvangende en verzendende autoriteit:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Ireland

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Territoriale bevoegdheid: Ierland

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Middelen waarover zij beschikt om verzoeken te ontvangen: post.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Taal die kan worden gebruikt om het verzoek in te vullen: Engels.

Andere officiële taal van de instellingen van de Gemeenschap dan de eigen taal die door de ontvangende autoriteit wordt aanvaard: het Frans.

Laatste update: 29/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Rechtsbijstand - Griekenland

Nationaal rechtPDF(183 Kb)el


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Grieks ministerie van Justitie, transparantie en rechten van de mens
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Afdeling Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athene, Griekenland

Τelefoon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.civilunit@justice.gov.gr, De link wordt in een nieuw venster geopend.gkouvelas@justice.gov.gr, De link wordt in een nieuw venster geopend.mntolia@justice.gov.gr, De link wordt in een nieuw venster geopend.avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De bovengenoemde autoriteit is territoriaal bevoegd voor geheel Griekenland.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken worden per post ontvangen. In dringende gevallen kunnen zij per fax of e-mail worden ontvangen, in afwachting van de ontvangst van het originele verzoek per post.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Verzoeken kunnen in het Grieks of in het Engels worden ingediend.

Laatste update: 21/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Spanje

Nationale WetgevingPDF(80 Kb)es


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Niet van toepassing

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Communicatiemiddelen: uitsluitend per post of door persoonlijke overhandiging.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Voor de invulling van verzoeken zal het Spaans kunnen worden gebruikt; in de toekomst zou aan de Commissie echter nog een andere officiële taal van de Gemeenschap kunnen worden medegedeeld.

Laatste update: 25/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Frankrijk

De nationale wetteksten inzake rechtsbijstand zijn De link wordt in een nieuw venster geopend.wet 91-647 en De link wordt in een nieuw venster geopend.decreet 91-1266.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Ministerie van Justitie, dienst Toegang tot het recht en tot justitie en slachtofferhulp, Rechtsbijstandsbureau (Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

Kantooradres: 13, Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Frankrijk

Tel.: +33 1 70 22 74 12

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De aangewezen autoriteit is territoriaal bevoegd voor Europees Frankrijk en de overzeese departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyana en Réunion) en Saint-Pierre en Miquelon.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Per post op het volgende adres:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Frankrijk

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Verzoeken mogen alleen in het Frans worden ingevuld.

Laatste update: 17/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Kroatië

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De in de Republiek Kroatië bevoegde instantie voor het verzenden en ontvangen van verzoeken is:

het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Website: http://www.mprh.hr

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië is de bevoegde autoriteit voor het hele grondgebied van de Republiek Kroatië.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

In de Republiek Kroatië worden verzoeken per e-mail aanvaard.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Wanneer een partij met woon- of verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie in een grensoverschrijdend geschil voor een rechtbank in de Republiek Kroatië om rechtsbijstand verzoekt, moeten de betrokken in te dienen formulieren en documenten in het Kroatisch zijn vertaald. Wanneer een partij met woon- of verblijfplaats in de Republiek Kroatië in een grensoverschrijdend geschil voor een rechtbank in een andere lidstaat van de Europese Unie om rechtsbijstand verzoekt, worden het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten door het ministerie van Justitie vertaald in de officiële taal of een van de officiële talen van de betrokken lidstaat van de Europese Unie en van de bevoegde ontvangende autoriteit.

Laatste update: 20/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Italië

Rechtsbijstand is geregeld bij presidentieel decreet nr. 115 van 30 mei 2002 (geconsolideerde tekst van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van gerechtskosten). De relevante bepalingen van dat decreet zijn opgenomen in een bijlage PDF(256 Kb)it.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nr. 70

IT – 00186 ROMA

Tel.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Fax: +39 06 68897529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

In Italië de exclusieve bevoegdheid van het

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nr. 70

IT – 00186 ROMA

Tel.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Fax: +39 06 68897529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

De drie wijzen waarop met de betrokken instanties kan worden gecommuniceerd:

(1) e-mail:     De link wordt in een nieuw venster geopend.ufficio2.dggc.dag@giustizia.it

(2) aangetekende brief naar het volgende adres:

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nr. 70

IT – 00186 ROMA

(3) fax: +39 0668897529

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Italiaans, Engels, Frans.

Laatste update: 06/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Cyprus

Nationale WetgevingPDF(73 Kb)el


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De autoriteit die bevoegd is om verzoeken van personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in Cyprus hebben, te verzenden, is het ministerie van Justitie en Openbare Orde.

De autoriteit die bevoegd is om verzoeken van personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in een andere lidstaat dan Cyprus hebben, te ontvangen, is het ministerie van Justitie en Openbare Orde.

Adres: Ministerie van Justitie en Openbare Orde

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tel.: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Het volledige grondgebied van de Republiek Cyprus.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Per post, e-mail of fax.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Grieks en Engels

Laatste update: 08/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Letland

Nationale wetgevingPDF(152 Kb)lv


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De territoriale bevoegdheid van deze verzendende en ontvangende autoriteit strekt zich uit over heel Letland.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken om rechtsbijstand kunnen per post worden verstuurd of persoonlijk worden afgegeven op de bevoegde dienst.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Het aanvraagformulier kan in het Lets worden ingevuld.

Laatste update: 20/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Litouwen

Nationale wetgevingPDF(1016 Kb)lt


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De dienst voor rechtsbijstand van overheidswege is als bevoegde ontvangende en verzendende autoriteit bevoegd voor het gehele grondgebied van de Republiek Litouwen.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Alle middelen kunnen worden gebruikt (post, fax, elektronische communicatiemiddelen).

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De bij de ontvangende autoriteit ingediende verzoeken om rechtsbijstand en stukken waaruit blijkt dat de verzoeker recht heeft op rechtsbijstand van overheidswege, moeten in het Litouws of het Engels worden vertaald.

Laatste update: 03/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Luxemburg

Nationale WetgevingPDF(2031 Kb)fr


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Ministère de la Justice

Administratief adres: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Niet van toepassing

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Rechtsbijstandsverzoeken worden per post toegezonden aan het ministerie van Justitie, L-2934 Luxemburg. In spoedeisende gevallen kunnen rechtsbijstandsverzoeken met het oog op een versnelde behandeling per fax worden verzonden. De faxnummers zijn:

  • (352) 22 52 96 of
  • (352) 26 68 48 61

In geval van verzending per fax, moet het origineel van het rechtsbijstandsverzoek zo snel mogelijk per post worden verzonden.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Een aan Luxemburg gericht rechtsbijstandsverzoek moet in een van de aldaar geldende administratieve talen worden opgesteld, namelijk:

  • het Luxemburgs,
  • het Frans, of
  • het Duits
Laatste update: 24/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Hongarije

Nationale wetgevingPDF(134 Kb)hu


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Het rechtsbijstandsverzoek kan persoonlijk (mondeling of schriftelijk) bij de bevoegde autoriteit dan wel per post worden ingediend.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De rechtsbijstandsverzoeken moeten in het Hongaars of het Engels worden ingevuld.

Laatste update: 20/07/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Malta

De richtlijn is omgezet door middel van een juridische kennisgeving (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en).


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De autoriteit is bevoegd voor het eiland Malta en het eiland Gozo.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Communicatiemiddelen:

- fax (fax nr. 00356 25902859) of

- via de post op het volgende adres:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen: Maltees en Engels.

Laatste update: 23/07/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Nederland

Nederland heeft de EG-Richtlijn geïmplementeerd door middel van een aanpassing van de bestaande Wet op de rechtsbijstand. Dit is gebeurd bij de Wet van 19 februari 2005 (Stb. 2005, 90)PDF(211 Kb)nl, die in werking is getreden op 2 maart 2005. Sinds die datum voorzien de nieuwe artikelen 23a tot en met 23k in de verlening van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen binnen de Europese Unie. Uiteraard was dit al mogelijk vanaf de datum waarop de richtlijn in Nederlands recht moest zijn omgezet, namelijk 30 november 2004.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

In strikt Nederlandse geschillen is deze Raad alleen bevoegd voor het westelijke deel van Nederland. Maar in grensoverschrijdende ("Europese") geschillen is de Raad voor Rechtsbijstand te ‘s‑Gravenhage bevoegd voor het gehele Nederlandse grondgebied.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken kunnen worden ingediend per fax of per post. De Raad voor Rechtsbijstand te ‘s‑Gravenhage aanvaardt niet alleen verzoeken per e‑mail (die vaak onvolledig zijn).

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Het verzoek moet in het Nederlands of het Engels worden gedaan. Maar ook verzoeken die in het Frans of het Duits worden gedaan.

Laatste update: 28/06/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Oostenrijk

Nationale wetgevingPDF(192 Kb)de


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

De middelen waarover deze autoriteiten beschikken om verzoeken te ontvangen:

post en fax.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen:

Duits en Engels.

Laatste update: 24/07/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Polen

Nationale wetgevingPDF(64 Kb)pl


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De verzendende autoriteiten zijn de regionale rechtbanken (sądy okręgowe).

De ontvangende autoriteiten:

Ministerstwo Sprawiedliwości (ministerie van Justitie)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Afdeling Internationale samenwerking en mensenrechten)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Ook de districtsrechtbanken (sądy rejonowe) en de regionale rechtbanken zijn ontvangende autoriteiten.

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Territoriale bevoegdheid van de verzendende autoriteiten

Verzoeken om rechtsbijstand die moeten worden verzonden naar een andere lidstaat, moeten worden ingediend bij de regionale rechtbank in het rechtsgebied waarvan de verzoeker zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.

Territoriale bevoegdheid van de ontvangende autoriteiten

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de wet van 17 december 2004 betreffende het recht op rechtsbijstand in burgerlijke zaken in de lidstaten van de Europese Unie (Staatscourant van 2005, nr. 10, item 67) kan een verzoek om rechtsbijstand rechtstreeks worden ingediend bij de rechtbank die bevoegd is om het verzoek te behandelen, d.w.z. de rechtbank waar de procedure aanhangig is of zal worden ingeleid dan wel, in het geval van een verzoek om rechtsbijstand in een tenuitvoerleggingsprocedure, bij de districtsrechtbank die bevoegd is voor de plaats van tenuitvoerlegging.

Het ministerie van Justitie is de ontvangende autoriteit die geografisch bevoegd is voor alle verzoeken om rechtsbijstand die bij Poolse rechtbanken worden ingediend door verzoekers die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in de andere EU-lidstaten hebben.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Middelen voor de ontvangst van verzoeken.

Verzoeken kunnen rechtstreeks dan wel per post worden ingediend bij de verzendende autoriteit.

Verzoeken kunnen rechtstreeks dan wel per post worden ingediend bij de ontvangende autoriteit.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen.

De verzendende autoriteiten: het verzoek moet worden opgesteld in het Pools en in een officiële taal van de EU-instellingen die wordt aanvaard door de EU-lidstaat waarnaar het verzoek moet worden verzonden.

De ontvangende autoriteiten: het verzoek moet worden opgesteld in het Pools of in het Engels.

Officiële talen van de EU-instellingen die, naast het Pools, worden aanvaard door de ontvangende Poolse autoriteiten: het Engels.

Laatste update: 13/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Portugal

Klik hier voor een kopie van Wet nr. 34/2004PDF(240 Kb)pt van 29 juli 2004 en Wetsbesluit nr. 71/2005PDF(240 Kb)pt van 17 maart 2005 (beide in het Portugees).


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken kunnen persoonlijk worden ingediend of per fax of per post worden verzonden.

Het is ook mogelijk om elektronisch een verzoek in te dienen, door een onlineformulier in te vullen.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Personen die in een andere lidstaat van de EU verblijven, maar die in een zaak waarvoor de Portugese rechtbanken bevoegd zijn, om rechtsbijstand willen verzoeken, mogen hun aanvraag in het Portugees of het Engels verzenden.

Laatste update: 21/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Roemenië

- artikelen 90 en 91 van Wet nr. 134/2010 betreffende het Wetboek van burgerlijk procesrecht

- Noodverordening nr. 51/2008 betreffende rechtsbijstand, geamendeerd goedgekeurd bij Wet nr. 193/2008, zoals gewijzigd.

- artikelen 42 tot en met 44 van Noodverordening nr. 80 van de regering betreffende gerechtelijke zegelrechten.

- Wet nr. 51/1995 betreffende de organisatie en uitoefening van juridische beroepen, zoals gewijzigd.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De Roemeense verzendende autoriteit is

het ministerie van Justitie, directoraat International recht en justitiële samenwerking (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + 40372041084 E-mail: ddit@just.ro

De Roemeense ontvangende autoriteit kan zijn:

hetzij het ministerie van Justitie

directoraat Internationaal recht en justitiële samenwerking

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken

Str. Apolodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + +40372041084 E-mail: ddit@just.ro

hetzij de Roemeense rechtbank met de relevante territoriale/materiële bevoegdheid

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken moeten per post worden verzonden.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Het verzoek en de bewijsstukken moeten in het Roemeens zijn vertaald en in die taal worden ingediend.

Laatste update: 17/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Slovenië

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zakon o brezplačni pravni pomoči (wet betreffende kosteloze rechtsbijstand)


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De ontvangende en verzendende autoriteit in Slovenië is:

Ministrstvo za pravosodje (ministerie van Justitie)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 369 53 42

Fax: (+386) 1 369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De territoriale bevoegdheid van de autoriteit:

het ministerie van Justitie is bevoegd op het grondgebied van de Republiek Slovenië.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

De middelen waarover de autoriteit beschikt om verzoeken te ontvangen:

rechtsbijstandsverzoeken moeten per post worden toegezonden.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen: het Sloveens.

Laatste update: 04/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Slowakije

Nationale regeling: de wet betreffende rechtsbijstand

Wet nr. 327/2005PDF(328 Kb)sk betreffende rechtsbijstand, waarmee de Slowaakse Republiek de richtlijn betreffende rechtsbijstand heeft omgezet, is sinds 1 januari 2006 van kracht.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Verzoeken worden ingediend bij of verzonden naar het kantoor van het centrum voor rechtsbijstand van de plaats waar de verzoeker gewoonlijk of tijdelijk verblijft.

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Territoriale bevoegdheid van het centrum voor rechtsbijstand: de Slowaakse Republiek.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Communicatiemiddelen:

  • persoonlijk indienen van verzoeken in een van de kantoren van het centrum
  • per post verzenden van verzoeken naar een van de kantooradressen van het centrum

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Talen waarin verzoeken kunnen worden ingediend: het Slowaaks.

Laatste update: 22/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Finland

Nationale WetgevingPDF(659 Kb)en


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Het ministerie van Justitie en de bureaus voor rechtsbijstand zijn bevoegd voor heel Finland.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken kunnen persoonlijk worden afgegeven bij de ontvangende autoriteit of worden toegezonden per post, per fax of, onder bepaalde voorwaarden, per e-mail (zie voor meer informatie: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De ontvangende autoriteit aanvaardt in het Fins, Zweeds of Engels ingevulde verzoeken.

Laatste update: 04/01/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rechtsbijstand - Zweden

Richtlijn 2002/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen

Dit is een mededeling overeenkomstig artikel 14, lid 4, en artikel 21, lid 1, van bovengenoemde richtlijn.

De richtlijn werd omgezet bij de volgende nationale bepalingenPDF(1693 Kb)sv:

Zie de concordantietabel in bijlage 1 en de wetgevingstekst in de bijlagen 2 en 3. De bepalingen zijn op 1 november 2004 in werking getreden.

Daarnaast komt Zweden de verplichtingen van de richtlijn na door de bepalingen van de Wet betreffende rechtsbijstand (rättshjälpslagen, 1996:1619, bijlage 4) en het Besluit betreffende rechtsbijstand (rättshjälpsförordningen, 1997:404, bijlage 5); hoofdstuk 5, secties 6 en 8, hoofdstuk 33, sectie 9 en hoofdstuk 36, sectie 24 van het Wetboek van rechtsvordering (rättegångsbalken, bijlage 6); secties 26, 50 en 52 van de Wet betreffende de administratieve rechtsvordering (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, bijlage 7); sectie 8 van de Wet betreffende de administratieve procedure (förvaltningslagen, 1986:223, bijlage 8); en sectie 48 van de wet betreffende gerechtelijke aangelegenheden (lagen om domstolsärenden, 1996:242, bijlage 9).


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

- Ministerie van Justitie (Justitiedepartementet)

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Niet van toepassing.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Het ministerie van Justitie kan een verzoek om rechtsbijstand ontvangen dat is ingediend per post, koerierdienst of fax, of, op grond van een overeenkomst in een specifieke zaak, op een overeengekomen wijze.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Het verzoek kan in het Zweeds of het Engels worden ingediend (zie de secties 11c-d van het Besluit betreffende rechtsbijstand).

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.