Rechtsbijstand

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Rechtsbijstand is geregeld bij presidentieel decreet nr. 115 van 30 mei 2002 (geconsolideerde tekst van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van gerechtskosten). De relevante bepalingen van dat decreet zijn opgenomen in een bijlage  PDF (256 Kb) it.


BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nr. 70

IT – 00186 ROMA

Tel.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Fax: +39 06 68897529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

In Italië de exclusieve bevoegdheid van het

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nr. 70

IT – 00186 ROMA

Tel.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Fax: +39 06 68897529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

De drie wijzen waarop met de betrokken instanties kan worden gecommuniceerd:

(1) e-mail:     ufficio2.dggc.dag@giustizia.it

(2) aangetekende brief naar het volgende adres:

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nr. 70

IT – 00186 ROMA

(3) fax: 06 68897529

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Italiaans, Engels, Frans.

Laatste update: 04/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website