Juridiskā palīdzība

- 90. un 91. pants Likumā Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu;

- Valdības ārkārtas rīkojums Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību, kas apstiprināts ar grozījumiem Likumā Nr. 193/2008, ar grozījumiem;

- 42. līdz 44. pants Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām;

- Likums Nr. 51/1995 par juridisko profesiju organizāciju un īstenošanu, ar grozījumiem.


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Rumānijas nosūtītāja iestāde ir

Tieslietu ministrija, Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un komerclietās dienests (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālr.: + 40372041077, Fakss: + 40372041079, Fakss: + 40372041084, E-pasts: ddit@just.ro

Rumānijas saņēmēja iestāde var būt

vai nu Tieslietu ministrija,

Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās dienests

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālr.: + 40372041077, Fakss: + 40372041079, Fakss: + +40372041084, E-pasts: ddit@just.ro

vai Rumānijas tiesa ar attiecīgo teritoriālo / materiālo jurisdikciju

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumi ir jāiesūta pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikums un pievienotie dokumenti ir jātulko rumāņu valodā un jāiesniedz šajā valodā.

Lapa atjaunināta: 12/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.