Költségmentesség

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

A 14. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdése – Az illetékes fogadó vagy továbbító hatóságok neve és címe

A Horvát Köztársaságban a kérelmek benyújtására és fogadására illetékes hatóság:

a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

weboldal: http://www.mprh.hr

A 14. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdése – A fogadó és továbbító hatóságok illetékességi területe

A Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának, mint illetékes hatóságnak a hatásköre a Horvát Köztársaság egészére kiterjed.

A 14. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése – A kérelmek fogadásának lehetséges módjai

A Horvát Köztársaságon belül a kérelmeket postai úton kell benyújtani.

A 14. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése – A kérelem kitöltésére használható nyelvek

Amennyiben az Európai Unió valamely tagállamában lakó vagy tartózkodó fél határokon átnyúló ügyben a Horvát Köztársaság bíróságához fordul jogi segítségnyújtás végett, a megfelelő formanyomtatványokat és okiratokat horvát nyelvre lefordítva kell benyújtani. Amennyiben a Horvát Köztársaságban lakó vagy tartózkodó fél határokon átnyúló ügyben az Európai Unió más tagállamának bíróságához fordul jogi segítségnyújtás végett, a kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványt és a kapcsolódó okiratokat az Igazságügyi Minisztérium fordítja le az Európai Unió releváns tagállama és az illetékes fogadó hatóság hivatalos nyelvére vagy valamelyik hivatalos nyelvére.

Utolsó frissítés: 20/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.