Pomoc prawna

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej (Zakon o brezplačni pravni pomoči)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Pravna pomoć


*obvezan unos

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organem przyjmującym i przekazującym w Słowenii jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministrstvo za pravosodje)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 369 53 42

Faks: (+386) 1 369 57 83

E-mail:  gp.mp@gov.si

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa tego organu:

zakres właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości obejmuje terytorium Republiki Słowenii.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Sposoby odbioru wniosków:

wnioski o przyznanie pomocy prawnej należy przesyłać pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki, w których można sporządzać wnioski: język słoweński.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici