Pravna pomoć

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Nacionalni propisi: Zakon o pravnoj pomoći

Zakon br. 327/2005 PDF (328 Kb) sk o pružanju pravne pomoći, kojim je Slovačka prenijela Direktivu o pravnoj pomoći, na snazi je od 1. siječnja 2006.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Zahtjevi se uručuju ili šalju uredu Centra za pravnu pomoć u mjestu uobičajenog ili privremenog boravišta podnositelja.

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Zemljopisno područje nadležnosti Centra za pravnu pomoć: Slovačka.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Sredstva komunikacije:

  • osobno podnošenje zahtjeva u jednom od ureda Centra
  • slanje zahtjeva poštom na adresu jednog od ureda Centra

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Jezici na kojima se podnosi zahtjev: slovački.

Posljednji put ažurirano: 22/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici