Pravna pomoč

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Nacionalna zakonodaja PDF (2031 Kb) fr


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Pravna pomoć


*obvezan unos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Ministère de la Justice

Upravni naslov: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ni relevantno

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge za pravno pomoč se oddajo po pošti na naslov Ministrstva za pravosodje, L–2934 Luksemburg. V nujnih primerih zaradi potrebe po hitri obravnavi se lahko vloga za pravno pomoč pošlje po telefaksu na eno od sledečih številk:

  • (352) 22 52 96 ali
  • (352) 26 68 48 61

Vlogi, ki ste jo oddali po telefaksu, mora obvezno v najkrajšem možnem času slediti originalna vloga za pravno pomoč, poslana po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Vloga za pravno pomoč oddana v Luksemburgu mora biti sestavljena v enem od veljavnih upravnih jezikov, ki so:

  • luksemburščina; ali
  • francoščina; ali
  • nemščina.
Zadnja posodobitev: 24/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici