Pravna pomoć

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Nadležno tijelo za slanje i primanje zahtjeva u Republici Hrvatskoj je:

Ministarstvo pravosuđa  Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

tel:  +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web stranica: http://www.mprh.hr

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske nadležno je za područje cijele Republike Hrvatske.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

U Republici Hrvatskoj raspoloživo sredstvo za primanje informacija je poštanskim putem.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Ako pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom u Republici Hrvatskoj zatraži stranka koja ima prebivalište ili boravište u državi članici EU, obrasci i priloženi dokumenti moraju se dostaviti u prijevodu na hrvatski jezik; ako pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom druge države članice EU zatraži stranka koja ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, obrazac zahtjeva i priložene dokumente Ministarstvo pravosuđa će prevesti na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice EU i tijela nadležnog za primanje.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.